Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner meravkastningen du kan få ved å endre sammensetningen på spareprofilen.

Les mer om kalkulatoren.

Meravkastningskalkulator for innskuddspensjon
         
Avsatt beløp til innskuddspensjon      
Lønnsvekst      
Antall spareår      
Inflasjon      
Forutsetninger om sparingen:  
Meravkastning aksjer      
Risikofri rente      
Spareprofiler Aksjeandel   Avkastning  
Spareprofil 1 0 %    
Spareprofil 2    
Spareprofil 3    
Spareprofil 4    
Spareprofil 5 (100 % aksjer)    
Dette har innskuddsbeløpene vokst til Oppspart beløp   I dagens kroner  
Spareprofil 1    
Spareprofil 2    
Spareprofil 3    
Spareprofil 4    
Spareprofil 5    
         
Forskjeller mellom profilene:  
Fra profil 1 til 5    
Fra profil 3 til 5    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

I kalkulatoren kan du se effekten av å endre sammensetningen på fem spareprofiler.

Først legger du inn den årlige avsetningen til pensjonskontoen. Du kan bruke kalkulatoren Innskuddspensjonskalkulatoren for å se hvordan dette blir regnet ut.

Deretter legger du inn forutsetninger for lønnsvekst i spareperioden, antall spareår, og inflasjon.

Deretter det som bestemmer forventet avkastning for aksjefond - meravkastning på aksjer og risikofri rente.

Deretter bestemmer du sammensetningen av spareprofilen. Disse er forhåndsinnlagt med 25 prosent-step. Spareprofil 5 er satt til 100 prosent i aksjefond.

Kalkulatoren regner ut forventet gjennomsnittlig avkastning for hver spareprofil. For så å regne ut hvor mye hver enkelt spareprofil vokser til.

 

Se også:

Guide til innskuddspensjon.

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til, og hvor mye det vil utgjøre i prosent av lønnen.

Verdien av innskuddspensjonen
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.