Kalkulatoren er spesielt beregnet for uførepensjoner, både for enslige og for ektepar.

Skattekalkulatorer

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Kalkulatoren gjelder for skatteåret 2014.

Uførepensjoner kan ha rett til skattebegrensning. Dette kan få effekt for lave uførepensjoner, også for dem som er gift med en som har lønnsinntekt.

Dette kan du lese mer om i skatt på uførepensjoner.

På grunn av beregningen av skattebegrensningsgrunnlaget må det legges inn ligningsverdi av bolig, det samme gjelder for utbytte og det tilhørende skjermingsgrunnlaget.

Under «Skatteberegning» regnes først ut skatten på normal måte. Deretter beregnes grunnlaget for skattebegrensningen. Av denne regnes det maksimale beløpet som du skal betale i skatt. Hvis den normale skatten overstiger dette må den settes ned med så mye at maksimal skatt nås.

Skatteklasse
Rett til Finnmarksfradrag
Sivilstand
Person 1    Person 2   
Rett til skattebegrensning
FORMUE:
Ligningsmessig formue
Ligningsverdi bolig som du/dere selv bor i
INNTEKTER:
Uførepensjon
Lønn
Rente- og kapitalinntekter
Utbytte 
Skjemingsfradrag
FRADRAG:
Minstefradrag
Sparebeløp innen BSU-ordningen
Fagforeningskontingent
Pensjonsinnskudd jobb
Gjeldsrenter
Foreldrefradrag
Andre fradrag
Særfradrag 
Fradragsberettigete reiseutgifter
Sum fradrag
Grunnlag inntektsskatt
SKATTEBEREGNING:
Trygdeavgift:
Skatt på alm. inntekt:
Toppskatt
Formuesskatt:
Andre direkte fradrag:
BSU-fradrag
Sum skatt før skattebegrensning
SKATTEBEGRENSNING:
Grunnlag skattebegrensning:
Grunnlag inntektsskatt
Særfradrag for uførhet
Utbytte
Inntektstillegg fra formue
Beregningsgrunnlag skattebegrensning
Max trygdeavgift og skatt på alm. inntekt
Skattefradrag
Skatt etter skattebegrensning
Skatteklasse hvis du er gift:
Sum skatteklasse 1
Skatteklasse 2

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.