Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren er spesielt beregnet for uførepensjoner, både for enslige og for ektepar.

Skattekalkulatorer

Skattekalkulator uførepensjon 2014
Kalkulatoren er spesielt beregnet for uførepensjoner, både for enslige og for ektepar. Den gjelder for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2014
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2014. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Kalkulatoren gjelder for skatteåret 2013.

Uførepensjoner kan ha rett til skattebegrensning. Dette kan få effekt for lave uførepensjoner, også for dem som er gift med en som har lønnsinntekt.

Dette kan du lese mer om i skatt på uførepensjoner.

På grunn av beregningen av skattebegrensningsgrunnlaget må det legges inn ligningsverdi av bolig, det samme gjelder for utbytte og det tilhørende skjermingsgrunnlaget.

Under «Skatteberegning» regnes først ut skatten på normal måte. Deretter beregnes grunnlaget for skattebegrensningen. Av denne regnes det maksimale beløpet som du skal betale i skatt.  Hvis den normale skatten overstiger dette må den settes ned med så mye at maksimal skatt nås. 

   
 
  Skatteklasse  
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Sivilstand  
  Person 1    Person 2   
  Rett til skattebegrensning    
  FORMUE:    
  Ligningsmessig formue    
  Ligningsverdi bolig som du/dere selv bor i    
  INNTEKTER:    
  Uførepensjon    
  Lønn    
  Rente- og kapitalinntekter    
  Utbytte     
  Skjemingsfradrag    
  FRADRAG:    
  Minstefradrag    
  Sparebeløp innen BSU-ordningen    
  Fagforeningskontingent    
  Pensjonsinnskudd jobb    
  Gjeldsrenter    
  Foreldrefradrag    
  Andre fradrag    
  Særfradrag     
  Fradragsberettigete reiseutgifter    
  Sum fradrag    
  Alminnelig inntekt    
         
  SKATTEBEREGNING:      
  Trygdeavgift:    
  Skatt på alm. inntekt:    
  Toppskatt    
  Formuesskatt:    
  Andre direkte fradrag:        
  BSU-fradrag    
  Sum skatt før skattebegrensning    
  SKATTEBEGRENSNING:        
  Grunnlag skattebegrensning:    
  Alminnelig inntekt    
  Særfradrag for uførhet    
  Utbytte    
  Inntektstillegg fra formue    
  Beregningsgrunnlag skattebegrensning    
  Max trygdeavgift og skatt på alm. inntekt    
  Skattefradrag    
  Skatt etter skattebegrensning    
         
  Skatteklasse hvis du er gift:        
  Sum skatteklasse 1      
  Skatteklasse 2      
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.