Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du skal føre opp i skattemeldingen på innbo og løsere.

Innboverdsettelses-kalkulator
Forsikringssum  
Skattepliktig formue  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Verdien av innboet kan verdsettes etter skjematiske regler. Den første millionen tas ikke med. Av de neste 400.000 kroner regnes 20 prosent med. På det overskytende tas 40 prosent med.

Fritidsbåt med salgsverdi (medregnet påhengsmotor og fast utstyr) på 50.000 kroner eller mer, bil, mopedbil, motorsykkel og campingvogn inngår ikke i fribeløpet, og regnes med særskilt i skattepliktig formue i samsvar med verdsettelsesprinsippene nedenfor.

Fritidsbåter som er verdt under 50.000 kroner tas med i denne beregningen. Men hvis den er særskilt forsikret (inngår ikke i innboforsikringen), skal verdien settes til 75 prosent av forsikringssummen.

 

Kalkulatorer:

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.