Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren hjelper deg med å vurdere om det kan lønne seg å motta arv/gave i 2013 kontra 2104.

Her får du beregnet arveavgiften hvis du mottar arv/forskudd på arv/gaver i år. Samtidig beregner kalkulatoren den latente skatten hvis du venter til over årsskiftet.

Denne vurderingen gjelder blant annet for utleieboliger.

Legg først inn om du er livsarving eller ikke. Satsene for livsarvinger er lavere enn for ikke-livsarvinger i 2013.

Deretter legger du inn et forsiktig anslag på markedsverdien av objektet du vurderer å overta. For å beregne arveavgiften korrekt må du også legge inn andre beløp som du mottar som arv fra samme arvelater, samt tidligere arv. 

Dette skal du sammenligne med om du venter til etter årsskiftet. Da må du legge inn den inngangsverdien du overtar fra arvelater, og den forventede salgssummen for dette objektet. Da blir gevinstskatten regnet ut.

Denne kan så sammenlignes med arveavgiften.

   
 

Overtagelse høsten 2013:

 
  Jeg er livsarving  
  Markedsverdi av vurdert objekt  
  Tidligere mottatt fra samme arvelater  
  Arveavgift  
 

Overtagelse etter årsskiftet:

   
  Overtatt inngangsverdi  
  Forventet salgspris  
  Skattbart overskudd  
  Skatt   
     
  Forskjell  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.