Denne kalkulatoren beregner skatten ut fra den forrige regjeringens forslag, som ble lagt frem i oktober.

Se også:

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
 
Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Kalkulatoren er laget for «normale» lønnsmottakere, med vanlig lønnsinntekt.

Kalkulatoren som er laget på basis av den nye regjeringens forslag finner du her.

Legg først inn lønnsinntekten din. Deretter samlede rente- og andre kapitalinntekter. Mottar du utbytte, skal du bare ta med den skattbare delen av utbyttet.

Fradragene legger du inn samlet. Du skal ikke ta med minstefradraget, dette blir beregnet automatisk av kalkulatoren.

Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Ellers har dette ingen betydning.

Lønnsinntekt
Rente og kapitalinntekter
Fradrag (ikke minstefradrag)
Netto formue
Er du gift eller ugift
Skatteberegning:
Trygdeavgift:
Skatt på alminnelig inntekt:
Toppskatt
Formuesskatt:
Sum skatt
I prosent av inntekt er dette:
Trekkprosent 10,5 mnd
Din marginalskatt på lønnsinntekt