Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne kalkulatoren beregner skatten ut fra den forrige regjeringens forslag, som ble lagt frem i oktober.

Se også:

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018

Kalkulatoren er laget for «normale» lønnsmottakere, med vanlig lønnsinntekt.

Kalkulatoren som er laget på basis av den nye regjeringens forslag finner du her.

Legg først inn lønnsinntekten din. Deretter samlede rente- og andre kapitalinntekter. Mottar du utbytte, skal du bare ta med den skattbare delen av utbyttet.

Fradragene legger du inn samlet. Du skal ikke ta med minstefradraget, dette blir beregnet automatisk av kalkulatoren.

Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Ellers har dette ingen betydning.

   
 
  Lønnsinntekt  
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
  Er du gift eller ugift  
 
  Skatteberegning:  
  Trygdeavgift:  
  Skatt på alminnelig inntekt:  
  Toppskatt  
  Formuesskatt:  
  Sum skatt  
 
  I prosent av inntekt er dette:  
  Trekkprosent 10,5 mnd  
  Din marginalskatt på lønnsinntekt