Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn hva du skal betale i skatt for skatteåret 2014. Kalkulatoren kan brukes av både lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende.

Skatteberegning 2019

Skatteberegning 2018

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

 

 

 

Skattekalkulator

 
  Skatteklasse    
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Sivilstand  
  Person 1   Person 2  
  FORMUE:  
  Netto formue    
  INNTEKTER:    
  Lønn    
  Uførepensjon    
  Rente- og kapitalinntekter    
  Skattbart utbytte (utover skjermingsfradrag)    
  Øvrig inntekt    
  Næringsinntekter:  
  Personinntekt jord/skog/fiske    
  Personinntekt annen næring     
  Overskudd av næringsvirksomhet    
  Underskudd av næringsvirksomhet    
  Barns inntekter (som er 13 til 16 år):    
  Lønnsinntekt    
  Barnepensjon    
  Sum inntekter    
  FRADRAG:  
  Minstefradrag    
  Sparebeløp innen BSU-ordningen    
  Fagforeningskontingent (maks 3850 kr)    
  Pensjonsinnskudd jobb    
  Gjeldsrenter    
  Foreldrefradrag  (max 25000 for ett, 15.000 for påfølgende)    
  Andre fradrag    
  Særfradrag (uføre og enslige forsørgere)    
  Reiseutgifter:  
    - Ant dager hjem/arbeid 1    
     - km tur/retur 1    
    - Ant dager hjem/arbeid 2    
     - km tur/retur 2    
  Besøksreiser i hjemmet    
  Bompenger og fergeutg (over 3.300 kr)    
  Sum reiseutgifter    
  Sum fradrag    
  Grunnlag skatt til stat , kommune og fylket    
 
  Skatteberegning: Person 1   Person 2  
  Trygdeavgift:    
    - Mellomsats (bl.a. lønn)    
    - høy sats (bl.a. annen næringsinntekt)    
  Skatt på alm. inntekt:    
    - av dette til kommune og fylke     
    - av dette til fellesskatt    
  Toppskatt    
  Formuesskatt:    
    - av dette til stat    
    - av dette til kommune    
  Andre direkte fradrag:  
  BSU    
   
  Sum skatt    
  I prosent av inntekt er dette    
  Trekkprosent 10,5 mnd    
   
  Hvordan fremkommer skatten?  
  Fra arbeids- og næringsinntekter    
  Fra rente og kapitalinntekter    
  Fra fradrag (ikke minstefradrag)    
  Formueskatt    
  Fradrag for BSU og skattebegrensning    
       

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 

Hjelp til skattekalkulatoren

Blå celler er felter som blir beregnet, og som du ikke kan endre direkte.

Hvis du er mottaker av alderpensjon eller AFP skal du bruke en annen kalkulator. Det samme gjelder hvis du har en kombinasjon av lønn og pensjon. Her finner du skattekalkulatoren for pensjoner for 2014.

Du trenger på ingen måte bruke alle postene i kalkulatoren for å regne ut skatten. Du kan for eksempel legge inn samleposter på lønn, renteinntekter og sum fradrag.

Du kan også legge inn beregningsgrunnlag for to personer. Også samboere kan legges inn felles. Så lenge de blir lagt inn som ugifte og i skatteklasse 1, blir skatten regnet ut separat for disse.

Velg først skatteklasse, om du har rett til Finnmarksfradrag, (du får ekstra fradrag, og noe lavere skattesatser), og sivilstand.

Deretter legger du inn de aktuelle innteks,- og fradragstallene dine.

Husk på at enslige forsørgere kan trekke fra 48.804 som «Særfradrag for enslige forsørgere».

Sum skatt: Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), toppskatt og formuesskatt, og sum skatt.

Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

Enkel skattekalkulator

Et annet alternativ er å gå til kalkulatoren som kan brukes bare for lønnsinntekter. Denne kalkulatoren består bare av noen få poster som skal fylles ut. Her finner du denne kalkulatoren.

 

Andre skattekalkulatorer:

Skatteberegning for lønnsmottakere 2014
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere. Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skattekalkulator uførepensjon 2014
Kalkulatoren er spesielt beregnet for uførepensjoner med rett til skattebegrensning, både for enslige og for ektepar. Den gjelder for skatteåret 2014.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende. Skatteberegning 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende. Skatteberegning 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.

Skatteberegning 2010
Her kan du beregne skatten din for skatteåret 2010.