Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren er laget for «normale» lønnsmottakere, med vanlig lønnsinntekt. Gjelder for skatteåret 2014.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018

Les mer om bruken av kalkulatoren under.

 

 Skattekalkulator lønnsmottakere

 
  Lønnsinntekt  
  Rente og kapitalinntekter  
  Fradrag (ikke minstefradrag)  
  Netto formue  
  Rett til Finnmarksfradrag  
  Er du gift eller ugift  
     
  Skatteberegning:  
  Trygdeavgift  
  Skatt på alminnelig inntekt  
  Toppskatt  
  Formuesskatt  
  Sum skatt  
       
  I prosent av inntekt er dette  
  Trekkprosent 10,5 mnd  
  Din marginalskatt på lønnsinntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

 

Hjelp til skattekalkulatoren

Legg først inn lønnsinntekten din.

Deretter samlede rente- og andre kapitalinntekter. Mottar du utbytte, skal du bare ta med den skattbare delen av utbyttet.

Fradragene legger du inn samlet. Du skal ikke ta med minstefradraget, dette blir beregnet automatisk av kalkulatoren.

Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Hvis du velger gift, forutsetter kalkulatoren at du også kan bruke frikvoten til ektefellen. Ellers har dette ingen betydning.

Kalkulatoren oppgir tall for hovedskattene: Trygdeavgift, skatt på alminnelig inntekt (nettoinntekten), toppskatt og formuesskatt, og sum skatt.

Nederst oppgis den totale skatten i prosent av lønnen, og hvilken trekkprosent (skatten betales over 10,5 mnd) dette tilsvarer, og hvilken marginalskatt du får på neste krone tjent.

Les mer om skattesystemet for lønnsmottakere.

 

Andre skattekalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2014
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2014.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2013
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnsmottakere og næringsdrivende.