Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Bruk kalkulatoren for å beregne hva sluttsummen blir når du importerer en vare.

Les mer om kalkulatoren under.

Netthandelskalkulator
Varetype
   
Er kjøpet innenfor VOEC-ordningen?
   
Sats merverdiavgift    
       
Om varen: Pris V.kurs  
Verdi av varen  
Frakt og forsikring  
Grunnlag for avgifter    
       
Avgiftsberegning:      
Toll    
Merverdiavgift    
Fortollingsgebyr (forutsatt Posten)    
Varens totale kostnad    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om netthandelskalkulatoren

Kalkulatoren gjelder per vare. Det er en viktig grense på 3.000 kroner. Denne grensen gjelder per vare, ikke per pakke. På klær kan det også være to forskjellige tollsatser.

Varetype: Først velger du varegruppe. De fleste varegruppene finner du i den gruppen som er forhåndsvalgt (Varekjøp). Det er bare noen forskjellige klestyper som blir belastet med toll. Denne satsen ligger på 5,6 prosent eller 10,7 prosent av varens verdi.

Verdi av varen: Her legger du inn verdien av varen (normalt kjøpesum).

Frakt og forsikring: Disse to postene teller med i varens grunnlag for avgifter.

Valutakursen. Hvis prisen allerede er oppgitt i norske kroner, skal kursen være 1,00. Det er også en tilhørende valutakurs for frakt/forsikring, fordi de kan være i en annen valuta. For eksempel euro for kjøpet, og norske kroner i frakt.

Det er tollvesenets valutakurser som gjelder ved import. Her finner du valutakursene.

Avgiftsberegning: Ut fra disse opplysningene beregner kalkulatoren hva mva og toll blir. Den beregner også hva fortollingsgebyret blir med Postens satser. Til slutt beregnes den totale importsummen.

Les mer om import fra utlandet her, der kan du også se hva hvilke klestyper har av tollsatser.

 

Se også:

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

Eksterne sider:

Importkalkulator
Kalkulator fra Tolletaten, med kobling mot valutakursene.