Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Uføretrygdkalkulator

 
  Legg inn grunnlaget direkte, eller fra 5 siste lønnsinntekter?  
  Grunnlag lønnsinntekt (g.snitt av 3 høyeste fra de siste 5 år)  
  Lønnsinntekt i 2017  
  Lønnsinntekt i 2016  
  Lønnsinntekt i 2015  
  Lønnsinntekt i 2014  
  Lønnsinntekt i 2013  
  Grunnlag beregning av uføretrygd  
  Uføregrad  
  Trygdetid  
  Ung ufør (under 26 år)  
  Gift/samboer  
  Lønnsinntekt ved siden ved uførhet  
  Kompensasjonsgrad (66-prosent gjelder for de aller fleste)  
  Fri inntekt (dette kan du tjene uten å få reduksjon)  
  Uføretrygd ut fra inntektsgrunnlag før uførhet  
  Reduksjon i uføretrygden forårsaket av lønnsinntekt (gjelder ved 100% uførhet)  
  Uføretrygd etter eventuell reduksjon fra lønn  
  Sum lønn og uføretrygd  
   

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Hvis du vil ha en konkret beregning ut fra dine forhold må du logge deg inn på ditt NAV. Der ligger alle tall og personopplysningene inne, slik at beregningen skal bli helt eksakt. Her kan du også få beregnet om du har krav på barnetillegg og gjenlevendetillegg.

Om uføretrygdkalkulatoren

Uføretrygden beregnes ut fra gjennomsnittet av de tre beste inntektsårene, hentet fra de fem siste årene.

Les mer om uføretrygd.

Du kan velge om du vil legge grunnlaget direkte inn, eller legge inn de siste fem års inntekt. Disse blir oppjustert med økningen i G, slik at de er sammenlignbare.

Kalkulatoren tar hensyn til hvilke minsteytelser du får, som avhenger av sivilstand og om du er «ung ufør». Hvis du har ektefelle/samboer får du 15 prosent av G (96.833 kroner) i lavere pensjon. Dette tilsvarer 14.045 kroner.

For å få full uføretrygd må du ha 40 års trygdetid. Dette er det forhåndsinnlagte tallet.

Kompensasjonsgraden er normalt 66 prosent, som er det forhåndsinnlagte tallet.

I kalkulatoren kan du legge inn hvor høy inntekt du har ved siden av (her krever kalkulatoren at du er 100 prosent ufør for korrekt regnestykke). Her beregnes det hvilken reduksjon du eventuelt får i uføretrygden på grunn av denne lønnsinntekten.