Kalkulatoren sammenligner verdien av to innskuddspensjonsordninger, ved å gjøre dem om til lønnsverdier.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Innskuddspensjons-kalkulator

       
  Lønn    
  Om innskuddspensjonen: Alt 1   Alt 2  
  Prosent opp til 7,1 G    
  Prosent mellom 7,1 G og 12 G    
  Blir det satt av innskuddsbeløp fra 0 til 1 G?    
  Årlige beløp:    
  Avsetning til innskudd    
  Nødvendig lønnsinntekt for å dekke forskjellen i pensjonsinnskudd    
  Pensjonsforskjell omregnet til lønnsforskjell    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Ved jobbskifte kan det være to ulike pensjonsordninger. Da må du kunne gjøre om innskuddspensjonen til hva den er verdt som lønn for å kunne sammenligne de to alternativene.

Les mer om innskuddspensjon.

Innskuddet som bedriften setter av er i prosent av lønnen, eller et fast beløp. De aller fleste har en ordning med en prosentandel av lønnen. For bedriften er det anledning til å skille mellom prosentsatsene på inntekter over og under 7,1 G (687.869 kroner). Over 12 G (1.162.596 kroner) kan det ikke settes av noe.

For inntekter opp til 7,1 G er maksimal prosentsats 7 prosent. For inntekter mellom 7,1 og 25,1 G er maksimal prosentsats 25,1 prosent. Minimum avsetning er 2 prosent av lønnen.

I kalkulatoren legger du først inn hva de aktuelle prosentene er i de to ordningene. Kalkulatoren regner da ut hva som blir satt av i pensjon, og hva du måtte hatt i lønn for å kunne spare netto like mye.

 

Se også:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet i en innskuddspensjon vokser til.

Meravkastningskalkulator for innskuddspensjon
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.