Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du simulere lånekostander ved ulike inntektstrinn, forbruksutgiftsnivåer, og rentenivåer.

Det kan legges inn to forskjellige lønnsinntekter. Du kan også legge inn barnetrygd (11.640 kroner per barn per år). Du kan også legge inn andre skattefrie inntekter i dette feltet. Skatten blir regnet ut med skattereglene for 2013. Hvis lånet skal være avdragsfritt, legger du inn null i dette feltet. Rentenivået bestemmes av to felt: I Basisrenten legger du inn renten i dag. I tillegg kan det legges inn en renteøkning.

Forbruksutgifter:
Du kan legge inn et fast nivå på forbruksutgiftene, i tillegg til en prosentvis faktor i forhold til inntekten. Det betyr at forbruksnivået stiger med inntekten. Setter du den prosentvise kostnaden til null, vil denne utgiften bli lik for alle inntekter.

Utgiftene er delt i to. Den første delen er hentet fra SIFO. De andre faste utgiftene vil i mye større grad variere. Her har vi forhåndsinnlagt et nivå som vil være ganske gjennomsnittlig. Du kan bruke Lynbudsjettkalkulatoren for å se på størrelsen på forbruksutgiftene, og gjøre et anslag på de andre faste utgiftene.

Her har vi angitt et normalt forbruksnivå for en husholdning på 1,2 og 4 personer. I fire personers-familien er barna 4 og 6 år.

Forbruksutfgiftene har tatt utgangspunkt i et forbruksmønster ved en normal inntekt (450.000 kroner).

Utgiftspost 1 stk 2 stk 4 stk
Mat og drikke 24 240 46 200 62 760
Klær og sko 10 080 18 600 30 240
Helse og hygiene 7 320 12 120 15 960
Lek og fritid 11 160 20 040 30 360
Andre dagligvarer 2 760 3 480 6 480
Husholdningsartikler 3 840 4 200 6 480
Sum 59 400 104 640 152 280
       
Bilutgifter 50 000 80 000 85 000
Ferieturer 15 000 30 000 30 000
Forsikring 15 000 20 000 20 000
Reiseutgifter 10 000 18 000 18 000
Strøm/annen energiforbruk 15 000 20 000 25 000
Telefon/mobil 5 000 10 000 10 000
Vedlikehold bolig 10 000 20 000 20 000
Uteliv 5 000 10 000 10 000
Andre utgifter 25 000 40 000 50 000
Sum faste utgifter 150 000 248 000 268 000
Sum totalt 209 400 352 640 420 280

Dette regner kalkulatoren ut

Først regner den ut renter i forhold til disponibel inntekt (inntekt fratrukket skatt) og lån i forhold til disponibel inntekt. Dette gjøres med lånefaktorer (lån i forhold til inntekt) fra 0 til 5. Dette gjøres for basisrenten, og med renteøkningen som er lagt inn.

Deretter regner den ut en rekke tall som munner ut i disponibel inntekt etter at skatt, renter, avdrag og totale utgifter er trukket fra inntekten. Dette gjøres både med basirenten, og etter renteøkning.

Inntekt 1
Inntekt 2
Barnetrygd
Basisrente
Renteøkning
Antall avdragsår
Faste utgifter
Variable faste ugifter
Forbruksutgifter
Basisrente Etter renteøkning
Lån/ Renter/ Lån/      Lån/  Renter/ Lån/
inntekt disp. innt. disp innt. inntekt disp. innt. disp innt.
0,0 0,0
1,0 1,0
2,0 2,0
2,5 2,5
3,0 3,0
3,5 3,5
4,0 4,0
4,5 4,5
5,0 5,0

Nøkkeltall ved basisrente

       
  Netto     Netto   Netto
Lån Skatt e. skatt   Renter e. renter Avdrag disp.

Nøkkeltall ved renteøkning

   
  Netto     Netto   Netto
Lån Skatt e. skatt   Renter e. renter Avdrag disp.

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.