Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner prisene på europeiske opsjoner.

Den er basert på Black Scholes beregninger for korrekt opsjonsprising. Det er en del forutsetninger som legges til grunn. Blant annet at selskapet ikke betaler ut utbytte, at man kan låne penger til risikofri rente, short-salg er tillatt, og at det ikke er noen transaksjonskostnader.

Legg først inn kursen på aksjen i dag. Deretter legger du inn kursen opsjonen kan innløses til (strike). Antall dager har stor betydning for prisen. Jo høyere volatilitet aksjen har jo høyere blir opsjonsprisen.

Kalkulatoren regner ut prisen både på kjøpsjoner og salgsopsjoner.

Inflasjonskalkulator
     
Omregnet fra et tidligere år:    
Årstallet som er utgangspunktet  
Beløp som skal regnes om  
Verdi i dagens pengeverdi  
Gjennomsnittlig årlig inflasjon i perioden  
     
Omregning til et tidligere år:    
Årstall som skal brukes  
Beløp som skal regnes om  
Tilsvarende verdi i det valgte året  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.