Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Les mer om kalkulatoren under.

Forkorting av nedbetalingstiden
Lånebeløp  
Tilbakebetalingsbeløp per termin  
Ekstra innbetaling per termin  
Ekstra nedbetaling på lånet  
Antall terminer per år
 
Rentesats per år  
Dette blir rentedelen per termin  
Dagens tilbakebetalingstid:
Totalt antall terminer  
I antall år er dette:  
Ny tilbakebetalingstid    
Totalt antall terminer  
I antall år er dette:  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om kalkulatoren

Beregningene tar utgangspunkt i et annuitetslån fordi terminbeløpet er det samme i hele låneperioden (gitt samme rente).

Legg inn hvor stort terminbeløp du vil betale, sammen med rentesats og lånebeløp. Kalkulatoren regner da ut hvor lang tid det tar før lånet er nedbetalt.

Du kan også legge inn et ekstra beløp du vil betale per termin, og/eller legge inn en ekstra nedbetaling på lånet.

Kalkulatoren regner ut nedbetalingstiden før og etter de ekstrainnbetalingene.

Hvis du ikke betaler mer enn rentedelen av terminbeløpet, vil tilbakebetalingstiden bli uendelig. Hva som er minimum ser du i feltet «Dette blir rentedelen per termin». Hvis tilbakebetalingstiden blir uendelig, vil feltene være blanke.

 

Se også:

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Dette sparer du på å nedbetale ekstra på lånet
Kalkulatoren beregner hvor mye du sparer på å nedbetale lånet, både i dagens pengeverdi og i fremtidige kroner.

Hvor stort lån dekker dette terminbeløpet
Kalkulatoren regner ut hvor mye et fast beløp eller en gitt inntekt dekker av lån.

Hvor stort lån dekker inntekten
Kalkulatoren regner ut hvor mye en gitt lønnsinntekt dekker av lån.

Kredittkortnedbetalingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar før kredittkortgjelden er nedbetalt, og hva du totalt må tilbakebetale.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.