Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du beregne hva den egentlige lønnsinntekten er ut fra opplysningene i skattelistene. Denne kalkulatoren gjelder for inntekter i skatteåret 2011.

Se også:

Skattekalkulator 2011
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2011. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2012
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2012. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatoroversikt
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.

I skatteoppgjøret er det opplysninger om alminnelig inntekt, betalt skatt og formue. Dette er tilstrekkelig til å kunne beregne lønnsinntekten.

Her kan du sjekke skattetallene for 2012.

Det er likevel en del forhold som gjør at det kan bli unøyaktig. Tallene stemmer uansett ikke hvis skatteyteren har hele eller deler av inntekten som pensjon.

Vi oppgir i utgangspunktet tre inntektstall:

1. Lignes i klasse 1

2. Lignes i klasse 1, har ligningsmessig formue og er gift

3. Lignes i klasse 2

De fleste lignes i klasse 1. Enslige forsørgere lignes i klasse 2. Hvor stor formuesskatten blir, avhenger til en viss grad om skatteyteren er gift eller ikke. Vi har tatt med den maksimale betydningen av dette i klasse 1, med formue.

Andre forhold har også betydning
Det er en del forhold som har betydning for lønnsnivået. Her regner vi ut effekten av dette når vi gjør visse forutsetninger. Vi har beregnet hva lønnsinntekten blir i skatteklasse 1.

  • Bosatt i Finnmark og Nord-Troms - her er det ekstra fradrag, og lavere skattesatser. I skattelistene kan du se hvor du er bosatt.
  • Særfradrag - dette er ikke trukket fra i alminnelig inntekt, men har betydning for skatten. Her er det sett på effekten av minste særfradrag som gis, 9.684 kroner.
  • BSU-sparing - ved sparing i BSU trekkes dette direkte i fra på skatten. Dette kan bare gjelde for personer under 34 år. Her er det sett på effekten av et sparebeløp på 20.000 kroner.
  • Næringsinntekt - her er det høyere trygdeavgift. Det er den beregnede personinntekten som blir beregnet her.

I de tre øverste feltene legger du inn tall fra skattelisten. Resten blir beregnet automatisk.

   
 
  Alminnelig inntekt  
  Skatt  
  Formue  
     
  Inntektsberegning:    
  Inntekt i klasse 1, enslig eller gift uten formue  
  Inntekt i klasse 1, felles ligning for formue  
  Klasse 2  
     
  Andre effekter:  
  Bosatt i Finnmark eller Nord-Troms  
  Særfradrag (halvt på 9.368 kroner)  
  BSU (sparebeløp 20.000 kroner)  
  Utelukkende næringsinntekt  
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.