Kalkulatoren er laget for «normale» lønnsmottakere, med vanlig lønnsinntekt.

Se også:

Skatteberegning 2013
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2013. Gjelder for lønnmottakere og næringsdrivende.
 
Pensjonsskattekalkulator 2013
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2013.

Legg først inn lønnsinntekten din. Deretter samlede rente- og andre kapitalinntekter. Mottar du utbytte, skal du bare ta med den skattbare delen av utbyttet.

Fradragene legger du inn samlet. Du skal ikke ta med minstefradraget, dette blir beregnet automatisk av kalkulatoren.

Du må oppgi om du er gift eller ugift fordi fribeløpene i formuesskatten kan brukes felles for ektefeller. Ellers har dette ingen betydning.

Kalkulatoren gjelder for 2013.

Lønnsinntekt
Rente og kapitalinntekter
Fradrag (ikke minstefradrag)
Netto formue
Er du gift eller ugift
Skatteberegning:
Trygdeavgift:
Skatt på alminnelig inntekt:
Toppskatt
Formuesskatt:
Sum skatt
I prosent av inntekt er dette
Trekkprosent 10,5 mnd
Din marginalskatt på lønnsinntekt

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.