Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Beregn om du har riktig skattetrekk for 2024.

Les mer om kalkulatoren under.

Skattetrekkskalkulator
Forventet årsinntekt (ink feriepenger)  
Rente og kapitalinntekter  
Fradrag (ikke minstefradrag)  
BSU (under 34 år)  
Din netto formue  
Ektefelles nettoformue  
Er du gift eller ugift
 
Skatt som er betalt:    
Hvor mye har du betalt hittil i år?  
Hvilken måned betalte du skatt sist
 
I prosent av inntekt er dette (som trekkprosent)  
     
Dette er skatten du skal betale i 2024    
Trygdeavgift
Skatt på alminnelig inntekt
Trinnskatt
Formuesskatt
Sum skatt
I prosent av inntekt er dette
Trekkprosent 10,5 mnd
     
Skatteresultat hvis du ikke endrer skattekortet:  
Betalt skatt ved utgangen av året
Du får til gode
Du må betale
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:  
Trekk resten av månedene
I prosent av lønn

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om skattetrekks-kalkulatoren

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Du kan også beregne skatten i Skatteberegning 2024.

Forskuddsskatten for 2024 tar utgangspunkt i lønnen som ble rapportert i oktober 2023, eller opplysningene som gjelder i perioden januar til oktober. Det høyeste alternative av disse to blir valgt. Andre fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene på dette tidspunktet som legges til grunn.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Det er enkelt å endre skattekortet. Du kan bruke både BankID og MinID. Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Skal du sette den ned, må du få nytt skattekort.

Husk at feriepenger ikke er skattefritt, men trekkfritt. Feriepengene inngår i den ordinære lønnen din, og du betaler helt ordinær skatt for denne. Siden desember har halvt skattetrekk i tillegg, må de resterende 10 månedene få et høyere skattetrekk enn de eller ville ha gjort.

Bruk av kalkulatoren

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2024.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned (eller at du ikke har betalt ennå). Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Deretter viser kalkulatoren hvordan resultatet blir hvis du ikke endrer skattekortet. Der ser du hva du vil få til gode, eller må betale inn ved uendret skattekort.

Til slutt vises hvor mange kroner du skal betale i skatt for de resterende månedene, og hvilken skatteprosent dette er.

Lavere minstefradrag i skattetrekket

I skattekortet blir det ikke tatt med et fullt minstefradrag. Dette blir oppført med 88 prosent av minstefradraget. Maksimalt minstefradrag er i 2024 på 104.450 kroner (46 prosent av lønn). I skattekortet blir da minstefradraget 91.916 kroner. Dette gir 2.757 kroner i høyere skatt. Det er en viktig grunn til at omtrent 75 prosent får igjen penger på skatten.

Se også:

Sjekk om du har riktig skattetrekk

Guide til skattekortet.

Skatteberegning 2024
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2024. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.