Se og beregn hva inflasjonen har vært i årene fra 1865, og se hva pengeverdier fra tidligere år tilsvarer i dag.

Inflasjon er et sentralt begrep innenfor økonomi, og økonomisk planlegging.

Konsumprisindeksen (KPI) er en indeks som viser prisutviklingen på varer og tjenester, som den enkelte husholdning konsumerer. Gjennomsnittlig indeks ble satt til 100 i 2015. Indeksen blir beregnet av Statistisk Sentralbyrå.

Hvert år blir pengene dine mindre verdt. En hundrelapp mister kjøpekraften i takt med inflasjonen. Neste år vil du ikke få like mange varer og tjenester for hundrelappen som du får i år. Men det har (for lenge siden) vært perioder der prisene har falt (deflasjon).

Inflasjonen de siste årene

Dette er inflasjonen de siste 10 årene.

År Inflasjon
2017 1,9 %
2016 3,5 %
2015 2,2 %
2014 2,0 %
2013 2,1 %
2012 0,7 %
2011 1,3 %
2010 2,4 %
2009 2,2 %
2008 3,8 %

Her finner du tall og historikk for konsumprisindeksen tilbake til 1865.

Andre indekser

Utover KPI lager SSB tre andre indekser som er ment å skulle beskrive den underliggende prisveksten. Disse er:

  • KPI-JE: Konsumprisindeksen uten energivarer.
  • KPI-JA: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer.
  • KPI-JAE: Konsumprisindeksen justert for avgiftsendringer og uten energivarer. 

Norges Bank legger har tidligere lagt spesiell vekt på KPI-JAE i sin rentefastsettelse av Styringsrenten. Nå lager de sin egen indeks KPI-XE som er KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energiprisene. Forskjellen fra KPI-JAE er dermed at de tar med den langsiktige prisendringen (beregnede) i energivarer.

Beregn hva tidligere års penger tilsvarer i dag

For å beregne hva tidligere pengeverdier tilsvarer i dag kan du bruke inflasjonskalkulatoren. Der kan du omregne verdier tilbake til 1865.

I tabellen under har vi satt opp hva enkelte års pengeverdier tilsvarer i dag. Tabellen tar utgangspunkt i hva 1000 kroner i det aktuelle året er verdt i dag.

For eksempel i 1970 kan du gange verdien med mer enn 8. Det vil si at 1000 kroner i dagens pengeverdi tilsvarer 8.240 kroner i dag.

Fra Snitt Inflatert
2010 15% 1 146
2000 40% 1 398
1990 76% 1 762
1980 267% 3 669
1970 724% 8 240
1960 1172% 12 716
1950 1893% 19 932
1940 2737% 28 365
1920 1816% 19 156
1900 6605% 67 045
1880 6924% 70 238

 

Vekter i KPI

Grunnlaget for beregningen av konsumprisindeksen er et utvalg på ca. 800 spesifiserte forbruksvarer og tjenesteytelser. Beregningene baseres på et utvalg av 2.000 bedrifter. De månedlige beregningene bygger på ca. 50.000 observasjoner.

Indeksen er bygget opp rundt visse hovedgrupper. Nedenfor har vi satt opp disse, med tilhørende vekt i indeksen.

I tillegg har vi satt opp beløpene som ville vært brukt for en familie med 600.000 kroner i disponibel inntekt (lønn etter skatt og sparing/avdrag).

Vekter i konsumprisindeksen Vekt Beløp
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 12,97% 77 820
Alkoholdrikker og tobakk 4,12% 24 720
Klær og skotøy 5,20% 31 200
Bolig, lys og brensel 22,76% 136 560
Møbler og husholdningsartikler mv 6,73% 40 380
Helsepleie 3,24% 19 440
Transport 15,88% 95 280
Post og teletjenester 2,30% 13 800
Kultur og fritid 11,52% 69 120
Utdanning 0,56% 3 360
Hotell- og restauranttjenester 5,77% 34 620
Andre varer og tjenester 8,94% 53 640
Sum 99,99% 599 940

 

Se også:

Inflasjonsstatistikk
Årlig inflasjon tilbake til 1865.

Kalkulatorer:

Inflasjonskalkulator
Her kan du regne ut hvilken verdi et beløp fra et tidligere år har i dag. Eller du kan regne motsatt, og finne ut hva en tilsvarende verdi i dagens pengeverdi var tidligere.

Inflasjonsjusteringskalkulator
Slik virker inflasjonsjustering på et gitt beløp.

Inflasjon- og lønnsutvikling
Kalkulatoren beregner hva lønns- og prisutviklingen har vært fra et gitt årstall.

Eksterne sider:

Konsumprisindeksen
Les mer om dette på Statistisk Sentralbyås nettsider. Inflasjonsstatistikken blir lagt ut den 10. hver måned.

Vekter
Les mer om vektene i konsumprisindeksen på SSB's sider.