Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er en forklaring til kalkulatoren Utleieboligkalkulator.

Her finner du kalkulatoren Utleieboligkalkulator.

Din formue
Her legger du inn din netto formue. Dette er nødvendig for å beregne spart formuesskatt på på dette kjøpet.

Kjøpesum
Det boligen koster.

Egenkapital som skytes inn
Den egenkapitalen som du legger inn i dette kjøpet.

Ligningsverdi i prosent av markedsverdi
Sekundærboliger har en skattemessig verdi på 100 prosent av markedsverdien. Dette betyr at du ikke lenger sparer noe på formuesskatten

Dokumentavgift
På selveiere må du betale en dokumentavgift på 2,5 % av kjøpesum. Denne legges til kjøpskosten på boligen.

Andre kostnader i forbindelse med kjøp
Kostnader som du har i forbindelse med kjøpet, for eksempel møblering. Dette er kostnader som kan trekkes fra.

Leieinntekter
Leieinntekt per måned.

Utleiekostnader per måned
Alle utgifter som utleier har på utleieforholdet. Dette kan være fellesutgifter, og andre administrative kostnader.

Vedlikeholdskostnad
Hvor mye som settes av i årlig vedlikehold. Legges inn som prosent av kjøpesummen.

Inflasjon
Forutsetning for gjennomsnittlig inflasjon i prosjektperioden.

Leieregulering i prosent av inflasjonen
Hvor stor del av inflasjonen som brukes til å øke leien. Er ofte noe under 100 %.

Skatteprosent
For private investorer er skatteprosenten 22 %.

Salgskostnad
Alle kostnader i forbindelse med salg av eiendommen.

Rente på lån
Det gjennomsnittlige rentenivået i eieperioden.

Prosentvis endring i verdi per år
Boligens gjennomsnittlige verdiendring per år i eieperioden.

Antall år
Antall år du forutsetter å eie boligen før du selger den.

 

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Eie- eller leiekalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.