Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Lynbudsjettkalkulator

 
  Familiesituasjon: Alder   Kjønn  
  Familiemedlem nr 1    
  Familiemedlem nr 2    
  Familiemedlem nr 3    
  Familiemedlem nr 4    
  Familiemedlem nr 5    
  Familiemedlem nr 6    
  Familiemedlem nr 7    
         
  Inntekt og skatt:  
  Lønnsinntekt 1  
  Lønnsinntekt 2  
  Barnetrygd og kontantstøtte  
  Andre skattefrie inntekter  
  Andre fradrag (ikke renter av lån, eller minstefradrag)  
  Samlet skatt  
  Samlet netto inntekt  
  Nytt lån:  
  Tilbakebetaling  
  Nedbetalingstid  
  Rentesats  
  Lånebeløp  
       
    Per år   Per mnd  
  Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader)    
  Lånekostnad:  
  Renter nytt lån    
  Avdrag nytt lån    
  Renter eksisterende lån    
  Avdrag eksisterende lån    
  Sum lånekostnader    
  Levekostnader (hentet fra referansebudsjettet fra SIFO):  
  I forhold til referansebudsjettet  
  Mat og drikke    
  Klær og sko    
  Personlig pleie    
  Lek og fritid    
  Andre dagligvarer    
  Husholdningsartikler    
  Sum levekostnader    
  Andre kostnader:  
  Barnehage    
  Bidrag (tilbarn)    
  Bilutgifter (drivstoff, service, reparasjoner, vask ol)    
  Eiendomsskatt    
  Fagforeningskontingent    
  Ferieturer (sommerferier, og andre ferier som storbyturer)    
  Forsikringer    
  Husleie/Fellesutgifter    
  Kommunale avgifter    
  Pensjonsordning i arbeid    
  Reiseutgifter/månedskort    
  Strøm/annen energibruk    
  Telefon/mobil    
  Vedlikehold bolig    
  Tidsskrifter/abonnement    
  Uteliv (restaurant, kafe, kino ol)    
  Andre utgifter    
  Annen sparing    
  Sum andre kostnader    
  Sum kostnader totalt    
     
  Disponibelt (inntekt etter skatt, fratrukket alle kostnader)    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om lynbudsjetkalkulatoren

Slik bruker du kalkulatoren:

Legg først inn «Familiesituasjon». Her legger du inn antallet som husholdningen består av innen hvert enkelt alderstrinn. Med bakgrunnen i familiesituasjonen regner kalkulatoren ut en rekke kostnader. I kalkulatoren er det forhåndsinnlagt en mann og en kvinne mellom 25 og 50 år.

På inntektssiden kan du legge inn lønnsinntekt for deg og eventuelt ektefelle/samboer. I tillegg kan du legge inn barnetrygd og kontantstøtte, samt andre skattefrie inntekter (f.eks. leieinntekter). Det er forhåndsinnlagt to inntekter på 500.000 kroner.

Skatt: Det er koblet til en full skattemodul. Det er skattesatser for 2018 som brukes.

Deretter legger du inn opplysninger under Nytt lån hvis du skal se på et budsjett etter et låneopptak. Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån. Valget bestemmer hvor mye avdrag i tillegg til renter du må betale. Renten på lånet er forhåndsinnlagt med 3 prosent. Dette er det som betraktes som en normal boligrente å sette over tid. Det er lagt inn et annuitetslån med tjue års nedbetalingstid.

Legg også inn eksisterende lån. Du legger inn renter og avdrag på årsbasis for alle lånene samlet.

Levekostnadene er basert på tall fra SIFO. Disse kan du justere ved å bestemme hvor du vil ligge i forhold til normen. Det er forhåndsinnlagt at du vil ligge 25 prosent over normen. Les mer om disse tallene her.

Til slutt legger du inn andre kostnader som du selv vet best. Noen av kostnadene avhenger av hva slags bolig du kjøper. Dette gjelder for eksempel fellesutgifter, vedlikeholdskostnader, eiendomsskatt og energiforbruk.

Nederst finner du hva du sitter igjen med etter at skatt og alle utgifter er trukket fra inntektene.

 

Kalkulatorer:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Din Økonomi 2017
Kalkulatoren regner ut virkningen av de viktigste økonomiske parametrene for din privatøkonomi (lønnsendring, renteutvikling, og inflasjon). Kalkulatoren tar utgangspunkt i spådommer fra sentrale analytikere.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.