Det skilte 28,34 prosentpoeng i avkastning mellom beste og dårligste norske aksjefond i 2017.

Dette er sjette året på rad med positiv avkastning for norske aksjefond. Vi må helt tilbake til 2011 før vi finner et år med negativ avkastning

I 2017 gjorde mange av de store aksjeselskapene det relativt sett bra. Det gjorde at OBX-indeksen, som består av de 25 største selskapene, fikk den høyeste avkastningen av alle indeksene. SMB-indeksen som består av de mindre selskapene gjorde det dårligst.

To hovedtyper

Det er to hovedtyper aksjefond: Aktive fond og indeksfond. Indeksfondene er aksjefond som forvaltes nærmest av en robot som automatisk skal følge børsen eller en aksjeindeks. Det gjør fondet til svært lave kostnader. De aktive aksjefondene består av et forvalterteam som forsøker å oppnå bedre avkastning enn børsen eller en aksjeindeks. Kostnadene er godt over ett prosentpoeng over indeksfond. Likevel er det slike aksjefond nordmenn flest sparer i.

Aksjefond som følger indeksen tett, men som likevel påstår å være aktive og dessuten tar seg godt betalt for å være aktive, har Smarte Penger definert som passive fond. De passive fondene er hverken fugl eller fisk. Slike fond er uten potensial til å gi avkastning godt over indeksen, men likevel tar de seg betalt for å være et aktivt fond. Passive fond bør du derfor styre unna. Velg aktive fond (prøver å slå børsen) eller indeksfond (svært lave kostnader).

Det vil alltid være et aktiv aksjefond som skiller seg ut med høyest avkastning. Årsaken er at resultatene til de aktive fondene alltid vil spre seg både over og under børsens avkastning. Indeksfondene legger seg alltid tett inntil børsens gjennomsnittsavkastning.

Rangeringen av norske aksjefond i 2017

Det er en del fond som har en investeringsstrategi som gjør at de lett vil avvike fra indeksen. For eksempel hadde Forte Trønder i 2016 den høyeste avkastningen. Dette er et fond med et smalt investeringsunivers, og vil derfor variere mer enn de fleste andre fond. I 2017 ble for øvrig dette fondet blant de dårligste.

Mange av de andre norske fondene kan også ha en utenlandsandel opp til 10-20 prosent, selv om det ikke nødvendigvis betyr at de har gått opp til denne andelen. I år der det globale aksjemarkedet gjør det bedre enn det norske vil det være en fordel å ha en utenlandsandel. 

First Generator var det norske aksjefondet med best avkastning gjennom 2017. Med 24,6 prosent avkastning slår dette fondet Fondsindeksen med 7,5 prosentpoeng. Også i 2016 var det blant de fem beste.

Nest best av de norske aksjefondene ble SEB Norway Focus Fund med 23,5 prosent avkastning.

Tabellen er rangert etter avkastning i 2017. I tillegg har vi tatt med avkastningen fire år til tilbake. Fondene som har vært blant de fem beste er merket med grønt. Fond som har vært blant de fem dårligste er merket med rødt. Av tabellen ser du at det er stor spredning i hvem som har vært best eller dårligst.

Fond som har et minsteinnskudd på 1 million kroner eller mer er ikke tatt med i denne rangeringen.

Fond 2017 2016 2015 2014 2013
First Generator 24,62 26,45 16,30 9,47 28,29
SEB Norway Focus Fund C 23,54
Nordea Norge Verdi 22,31 21,13 6,01 5,93 30,08
Fondsfinans Norge 21,06 23,44 3,66 8,36 18,60
Nordea Avkastning 21,01 21,92 6,77 5,31 24,62
Storebrand Verdi 20,77 17,07 6,19 8,12 18,72
Nordnet Superfond Norge 20,21 14,35 3,00
Pluss Indeks 19,25 13,43 2,34 2,62 21,64
Storebrand Indeks - Norge 19,08 12,12 5,70
KLP AksjeNorge Indeks II 18,97 11,88 5,60 4,43 23,45
Alfred Berg Indeks Classic 18,90 11,92 6,04
DNB Norge Indeks 18,80 11,71 5,51 4,47 23,11
KLP AksjeNorge 18,01 17,57 5,51 9,86 21,40
Odin Norge C 16,96 12,99 8,83 12,60 14,48
Landkreditt Utbytte 16,94 22,23 11,13 19,07
Danske Invest Norge II 16,92 14,66 7,78 7,90 20,55
Holberg Norge 16,55 28,16 1,21 -0,46 26,94
Danske Invest Norge I 16,00 13,94 7,08 7,23 19,62
Alfred Berg Norge Classic 15,44 13,53 12,32 15,98 21,39
Alfred Berg Humanfond 15,40 13,37 11,78 15,68 21,08
Pluss Markedsverdi 14,83 12,98 6,47 7,69 19,38
Atlas Norge 14,67 10,83 5,85 4,84 23,43
DNB Norge Selektiv 14,44 16,78 -0,56 2,79 20,68
DNB Norge 14,43 14,91 1,55 2,95 22,92
Alfred Berg Aktiv 14,36 15,63 17,27 19,08 22,47
Pluss Aksje 14,06 12,85 6,11 9,63 19,25
Delphi Norge 13,97 24,90 1,64 11,66 32,23
C WorldWide Norge 13,75 13,25 8,07 12,50 22,11
Storebrand Norge 13,72 17,62 3,37 10,05 25,94
Pareto Aksje Norge B 13,34 26,46 -8,20 1,53 14,45
Eika Norge 12,70 13,15 5,09 8,02 29,70
Pareto Aksje Norge A 12,44 25,87 -6,10 2,05 13,33
Handelsbanken Norge 11,92 11,75 1,21 22,34 33,24
Storebrand Optima Norge A 11,48 16,09 5,15 9,20 35,44
Alfred Berg Gambak 11,29 18,60 19,48 26,78 26,20
Arctic Norweigan Equities Class A 10,46 11,44 9,07 12,12 31,49
Pareto Investment Fund A 9,08 14,71 20,64 18,07 27,26
Forte Norge 8,30 47,47 6,07 3,05 19,25
Forte Trønder 1,16 50,85 17,37 12,83
Storebrand Vekst -3,72 24,14 18,77 -1,03 47,90

 

Avkastning siste fem år

Hvis vi ser på avkastningen de siste fem årene vil det gi et annet resultat enn å bare se på siste året.

Her ser vi at Alfred Berg Gambak har hatt den høyeste avkastningen de siste fem årene. I gjennomsnitt har dette fondet gitt en årlig avkastning på 19,68 prosent. Men i 2017 hadde dette fondet et dårlig år, med en avkastning langt etter indeksen.

Vinneren i 2017 First Generator ligger tett etter med en avkastning for 19,59 prosent. Også Handelsbanken Norge ligger tett på med an avkastning på 19,53 prosent. Etter disse tre er det et stykke ned til det neste fondet.

Det dårligste fondet er Pareto Aksje Norge der avkastningen har vært over 11 prosent lavere per år. Det er en avkastning som er svært mye lavere. Så har de også vært blant de dårligste fondene i tre av de siste fem årene.

Beste fond
Alfred Berg Gambak 19,68%
FIRST Generator 19,59%
Handelsbanken Norge 19,53%
Pareto Investment Fund A 17,48%
FORTE Trønder 17,10%
Dårligste fond
Atlas Norge 11,20%
PLUSS Index (Fondsforvaltning) 11,09%
DNB Norge 10,69%
DNB Norge Selektiv 10,24%
Pareto Aksje Norge - andelsklasse B 8,35%

Indeksfond kan aldri vinne en årlig rangering

På grunn av målsettingen om å speile indeksen ligger indeksfondenes avkastning tett opptil avkastningen til aksjeindeksen fondet måles mot, i dette tilfellet Oslo Børs. De aktive fondene sprer seg derimot jevnt på oversiden og undersiden av børsens avkastning. Indeksfondet sikter på børsindeksen med rifle, mens de aktive fondene sikter med hagle (det ser i alle fall slik ut når avkastningen presenteres grafisk, selv om alle sammen forsøker å treffe over blinken). Og da vil alltid noen av de aktive aksjefondene ligge langt over børsens avkastning, mens andre ligger langt under. Fondet som ligger øverst utropes til vinner.

Som regel varierer det stort fra år til år hvilket fond som kommer best ut. Over tid viser det seg at indeksfondene gjør det best, og derfor bør indeksfond, og da helst globale, utgjøre størsteparten av din aksjeformue.

Høy avkastning kan skyldes flaks

I utgangspunktet skal man ikke se seg blind på avkastningen når man velger aksjefond. At et aksjefond gir høyere avkastning enn konkurrentene kan skyldes andre forhold enn dyktighet. Flaks er en faktor. Det kan ha vært et år som passet spesielt godt til fondets strategi. Slik flaks gir seg gjerne utslag i variable historiske prestasjoner som synliggjøres ved å se flere år tilbake.

En annen forklaring kan være at fondet tar høyere risiko enn de øvrige, at fondet er overlesset med såkalte beta-aksjer, som forsterker børsens svingninger både i oppgang og nedgang. I et år med oppgang vil slike aksjer typisk stige mer enn de øvrige. Risikojusterte måltall renser bort slike forstyrrelser. 

 

Les mer om aksjefond:

Om aksjefond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikt:

Kostnader norske aksjefond

Indeksfond

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.