Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner effekten på lånet før og etter skatt, og på måneds- og årsbasis.

Les mer om kalkulatoren under..

Renteendringskalkulator
Restlån i dag    
Nominell rente    
Termingebyr    
Antall terminer    
Resttid på lånet    
Ny rente    
Renteøkning: Per mnd Per år  
Renteøkning   
Økning etter skatt  
Effektive renter:      
Effektiv rente i dag    
Ny effektiv rente    

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om renteendrings-kalkulatoren

Legg inn beløpet du har i lån, gammel og ny rente, så regner kalkulatoren ut hvor mye dette betyr månedlig. Termingebyret må legges inn for at den effektive renten skal regnes ut riktig.

serielån og avdragsfrie lån vil terminbeløpet endre seg like mye som renteendringen. I et serielån er avdragsdelen uavhengig av rentedelen.

annuitetslån vil endringene i terminbeløpet bli litt lavere enn renteendringen, fordi en renteendring gir en liten forskyvning mellom rente- og avdragsdelen.

I et annuitetslån skal summen av renter og avdrag være konstant. Derfor vil en endring i renten også påvirke avdragsdelen.

Du kan beregne effekten av dette i kalkulatoren Annuitetslån og renteendring.

 

Se også:

Dette er effekten av en renteøkning for privatøkonomien

Kalkulatorer:

Rente- og lønnsendringskalkulator
Kalkulatoren viser hvilken effekt rente- og lønnsendringer har på den disponible inntekten din.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Annuitetslån og renteendring
Denne kalkulatoren beregner hvor mye terminbeløpet endrer seg på et annuitetslån. Beløpet endrer seg ikke med det samme som renteendringen. Når renten settes opp, går avdragsdelen ned.