Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I denne kalkulatoren kan du regne på om en investering lønner seg.

Først legger du inn størrelsen på investeringen. Deretter legger du inn hva du tjener eller sparer på denne investeringen.

Beløpet du sparer eller tjener må være et fast beløp i de årene investering og kontantstrømmen varer. Men du kan legge inn en fast prosentvis endring i besparelsen/inntekten per år i perioden.

Rentekravet er den renten du vil ha for at du skal betrakte investeringen som lønnsom.

Hvis du tror at investeringen har en verdi ved periodens slutt, legger du inn denne til slutt.

Lønnsomheten i investeringen blir oppgitt i kroner (nåverdi) nederst i kalkulatoren.

Investerings-kalkulator
Investering  
Besparelse/inntekt  
Vekst i besparelsen/inntekten  
Rentekrav  
Antall år investeringen varer  
Investeringens verdi ved periodens slutt  
Lønnsomhet i kroner (nåverdi)  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.