Dette er skatteprosentene på forskjellige pensjonsinntekter i 2021 og 2022.

En pensjonsinntekt på 250.000 kroner gir en skatteprosent på 3,6 i 2022. Dette gjelder hvis du ikke har noen fradrag (utover standardfradrag) eller andre påslag i inntekten. En pensjonsinntekt på 400.000 kroner gir en skatteprosent på 17,9.

Pensjonsinntekter har et skattefradrag (direkte i skatten) på inntil 33.400 kroner i 2022 (32.620 kroner i 2021). Dette gjelder for pensjonsinntekter opp til 210.950 kroner i 2022, 206.050 kroner i 2021.

Les mer om hvordan pensjoner skattlegges.

Gjennomsnittsskatten er forskjellig fra marginalskatten. Hva du betaler i skatt på de neste pensjonskrone kan du lese mer om i «Marginalskatt på pensjonsinntekt».

Skatteprosenter 2022

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2022.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 9 094 240 906 3,6 %
300 000 32 583 267 417 10,9 %
350 000 53 059 296 941 15,2 %
400 000 71 609 328 391 17,9 %
450 000 90 159 359 841 20,0 %
500 000 108 709 391 291 21,7 %
550 000 127 259 422 741 23,1 %
600 000 144 411 455 589 24,1 %
700 000 180 738 519 262 25,8 %
800 000 221 138 578 862 27,6 %
900 000 261 538 638 462 29,1 %
1 000 000 302 862 697 138 30,3 %

Skatteprosenter 2021

I tabellen er det satt opp skatteprosenten til en rekke forskjellige inntekter varierende fra 150.000 kroner til 1 million kroner. Det er forutsatt at det ikke er noe fradrag eller inntektspåslag utover standardfradragene.

Netto inntekt er lønnsinntekt fratrukket skatt.

Skatteprosent er skatten delt på inntekt.

Du kan beregne skatten med Pensjonskattekalkulatoren for 2021.

Pensjon Skatt Netto inntekt Skatte prosent
150 000 0 150 000 0,0 %
200 000 0 200 000 0,0 %
250 000 14 439 235 561 5,8 %
300 000 36 193 263 807 12,1 %
350 000 55 888 294 112 16,0 %
400 000 74 438 325 562 18,6 %
450 000 92 988 357 012 20,7 %
500 000 111 538 388 462 22,3 %
550 000 130 088 419 912 23,7 %
600 000 146 423 453 577 24,4 %
700 000 182 008 517 992 26,0 %
800 000 222 308 577 692 27,8 %
900 000 262 608 637 392 29,2 %
1 000 000 302 908 697 092 30,3 %

 

Les også:

Om skatt på pensjonsinntekt
Slik skattlegges pensjoner.

Skattesatsene
Oversikt over hvilke skattesatser og fradragssatser som gjelder.

Trinnskatt

Trygdeavgift

Alminnelig inntekt

Minstefradrag

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2016
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2016.

Pensjonsskattekalkulator 2015
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2015.