Med skattetrekk-kalkulatoren for 2018 kan du sjekke om skattetrekket du har er korrekt, eller om du er på vei mot en baksmell.

Skattekortene tar utgangspunkt i siste kjente skattefastsettelse. For skattetrekket i 2018 er det skattemeldingen for 2016 som er grunnlaget. Inntekter, fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene som gjelder på dette tidspunktet som legges til grunn.

Har det skjedd endringer etter dette kan det medføre at skattetrekket blir helt feil.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Dette er noen vanlige endringer som kan medføre endringer i skatteprosentene:

  • Endringer i inntektsforhold
  • Endringer i renteutgifter
  • Endringer i forsørgersituasjon /særfradrag på grunn av forsørgelse)
  • Endringer i barnehageutgifter (foreldrefradrag)
  • Arv, som kan medføre formuesskatt, lavere renteutgifter, høyere kapitalinntekter

Skattetrekk-kalkulatoren

For å gjøre et raskt overslag på hvordan du ligger an kan du bruke vår skattetrekk-kalkulator.

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Her finner du du skattetrekk-kalkulatoren.

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2018.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året. Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

Eksempel på skattetrekk i starten av året

Her tar vi utgangspunkt i de forhåndsinnlagte tallene i kalkulatoren. Det er det lagt inn en årsinntekt på 550.000 kroner, og et fradrag på 20.000 kroner (i tillegg kommer minstefradraget). I eksemplene er det betalt inn 55.000 kroner i skatt så langt i år (mars), og 30.000 kroner. Dette betyr at det er trukket 40,0 prosent og 21,8 prosent i skatt.

Ut fra inntekt og fradrag som er lagt inn fremgår det at korrekt trekkprosent skulle vært 27,4 prosent.

Den som har betalt inn mye i skatt, kan sette ned trekkprosenten til 25,7 prosent. Den som har betalt inn for lite må øke skatteprosenten til 32,9 prosent.

  Mye Lite
Betalt tom mars 55 000 30 000
Dette gir en skatteprosent på 40,0% 21,80%
Korrekt skatt for hele året:    
Trekkprosent 10,5 mnd 27,4% 27,4%
Skatteprosent for hele året 24,0% 24,0%
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene 11 763 15 096
I prosent av lønn 25,7 % 32,9%

Når siste måned det ble betalt skatt er i mars, betyr det at det er 7,5 gjenværende måneder skatten skal betales over (null i juli og halvt i desember).

Ved å rette skattetrekket forholdsvis tidlig på året, blir endringen mye mindre enn om du venter til de siste månedene.

Eksempel på skattetrekk i slutten av året

Dette er basert på det samme eksemplet som ovenfor. Men her er det betalt skatt til og med september med de samme skatteprosentene.

Utslagene blir dermed mye større på de resterende skattebetalingene.

Den som har betalt inn mye skatt kan i dette tilfellet gå ned til null i skatt. Der er det allerede betalt inn tilstrekkelig for hele året. For den som har betalt inn for lite må skatteprosenten økes til 55,2 prosent.

  Mye Lite
Betalt tom september 146 667 80 000
Dette gir en skatteprosent på 40,0% 21,8%
Korrekt skatt for hele året:    
Trekkprosent 10,5 mnd 27,4% 27,4%
Skatteprosent for hele året 24,0% 24,0%
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene -1 378 25 288
I prosent av lønn -1,4% 55,2%

Endre skattekort

Du kan endre skattekortet enkelt på Skattetaten.no. Legg inn de endrede opplysningene, så får du tilsendt en ny skattetrekkmelding elektronisk.

Du kan endre skattekortet her.

Etter at du har endret skattekortet får du skattetrekkmeldingen innen fem virkedager. E-brukerne får det i meldingsboksen i altinn.no, eller til den folkeregistrerte adressen. Arbeidsgiver får automatisk tilgang til det nye skattekortet, du behøver derfor ikke levere skattetrekkmeldingen til arbeidsgiver.

Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Men skal du sette den ned, må du få nytt skattetrekk.

Dette kan en renteendring bety

Hvis du har fått lavere rente på lånet betyr det en økning i skatten. Det samme gjelder hvis du har kunne betale ned hele eller deler av lånet.

Så stor er betydningen av et rentefall på skatten (renteøkning blir motsatt effekt):

Nedgang 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000
0,50% 1 150 2 300 3 450 4 600
1,00% 2 300 4 600 6 900 9 200

Med ett prosentpoengs fall i rentenivået vil det øke skatten med 2.300 kroner per million i lån.

Hvis dere er to stykker som deler renteutgiftene, er det bare din andel av lånet du skal regne ut fra.

 

Kalkulatorer:

Skattetrekk-kalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Tema skatt
Les mer om skatt på temaområdet for skatt