Beregn hvor stor del av boligens skattefrie utleieinntekter i egen bolig dekker av lånekostnadene.

Les mer om kalkulatoren under.

 

Utleiefinansieringskalkulator

   
  Årlig leieinntekt    
  Hva skal leien dekke?  
  Rentekostnad    
  Nedbetalingstid på lånet    
  Kostnader ved å leie ut:  
  Innbo og annet løsøre    
  Vedlikehold    
  Strøm    
  Overskudd på utleie    
   
  Dette dekker leieoverskuddet av lån    
     

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om utleiefinansieringskalkulatoren

Legg først inn leieinntekten du kan få. Deretter velger du nedbetalingstype på lånet. Du kan velge mellom avdragsfritt, annuitetslån og serielån.

Legg så inn rentesats og nedbetalingstid. Dermed er lånekostnaden klar. Til slutt legger du inn kostnadene ved utleieforholdet, slik at du får frem leieoverskuddet på årsbasis.

Tallet nederst forteller deg da hvor stort lån du dekker med disse forutsetningene.

Les mer om utleie i egen bolig.

 

Kalkulatorer:

Utleieboligkalkulator
Kalkulatoren beregner lønnsomheten av å investere i en bolig, for så å leie den ut.

Boligkalkulatorer
Her finner du alle boligkalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.