Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik beskattes utbyttet på aksjer, som du fortsatt hadde ved årsskiftet 2022/2023 og 2023/2024.

Les mer om kalkulatoren under.

Utbyttebeskatnings-kalkulator
       
2022 2023
Antall aksjer du eier  
Inngangsverdi per aksje  
Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag per aksje  
Skjermingsgrunnlag per aksje  
Skjermingsrenten  
Årets skjermingsfradrag per aksje  
Samlet skjermingsfradrag per aksje  
       
Utbytte per aksje   
Nytt ubenyttet skjermingsbeløp per aksje  
Neste års skjermingsgrunnlag   
       
Samlet utbytte på aksjene  
Skattbar del av utbyttet  
Oppjustert skattbar del   
Skatt på utbytte

Kalkulatoren er utviklet av smartepenger.no. Har du kommentarer eller spørsmål, send en epost til Rune Pedersen.

Om utbyttebeskatningskalkulatoren

Her kan du samtidig beregne skatten som kommer fra året 2022 og året 2023.

Skatt på utbytte og skatt på aksjegevinster henger sammen, se  «Aksjebeskatningskalkulatoren».

Tidligere ubenyttet skjermingsfradrag vil komme til fradrag når skatten skal beregnes på utbyttet. Har du for eksempel 15 kroner i samlet ubenyttet skjermingsfradrag fra årene 2007 til 2022, overføres dette til 2023.

For 2021 ble skjermingsfradraget fastsatt til 0,50 prosent. For 2022 økte skjermingsfradraget til 1,7 prosent. For 2023 er skjermingsfradraget forhåndsinnlagt med 3,00 prosent, siden rentenivået vil stige kraftig i 2023 i forhold til 2022.

Alt utbytte som går ut over skjermingsfradraget blir skattlagt med en effektiv skattesats på 35,20 prosent i 2022, og 37,84 prosent i 2023.

 

Se også:

Skatt på aksjer og utbytte
Les mer om beskatning av aksjer.

Kalkulatorer:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.