Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut hvilken utbetaling du kan regne med fra et sparebeløp. Du kan selv bestemme lengden på utbetalingen og antall utbetalinger per år. Beløpet som regnes ut er et fast beløp, eller med en bestemt veksttakt som forventet inflasjon.

Les mer om kalkulatoren under.

Spareutbetalings-kalkulator
Sparebeløp  
Skal sparebeløpet ha en gitt veksttakt?
 
Veksttakt på utbetalingen  
Skal du regne før eller etter skatt på avkastningen
 
Antall år utbetalingen skal vare  
Antall utbetalinger i året  
Forventet årlig avkastning  
Skatteprosent  
Dette kan du ta ut:  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Les mer om spareutbetalingskalkulatoren

Du kan selv bestemme lengden på utbetalingen og antall utbetalinger per år. Beløpet som regnes ut er et fast beløp, eller med en bestemt veksttakt som forventet inflasjon.

Les mer om dette her: «Når du vil ha et fast beløp utbetalt».

Kalkulatorforklaring:

Sparebeløp: Beløpet du skal ta til utbetaling over at visst antall år.

Veksttakt: For å opprettholde kjøpekraften på beløpet må det økes. Du kan for eksempel sette at du vil øke det i takt med inflasjon, eller i takt med lønnsutviklingen.

Antall år utbetalingen skal vare: Jo flere år du velger, jo lavere blir utbetalingen.

Antall år utbetalinger i året: Det mest naturlige er å legge inn 1 for årlig, eller 12 for månedlig.

Forventet årlig avkastning er den effektive årsavkastningen du skal legge inn. Det er altså ikke en månedlig nominell rente du skal bruke hvis du skal spare månedlig.

Skatteprosent: Når kalkulatoren beregner skatt, regner den med løpende skattebelastning. Kapitalinntekter beskattes med 22 prosent. Men her finnes det mange spareformer som beskattes annerledes.

Dette kan du ta ut: Beløpet du får utbetalt blir mindre når du øker utbetalingstiden. Beløpet blir regnet ut slik at det i hver utbetalingstermin er et like stort beløp (det regnes som en annuitet).

 

Se også:

Når du vil ha et fast beløp utbetalt
Les mer om dette, og flere spareeksempler.

Kalkulatorer:

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.