Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut hva du må betale i toll ved forenklet tollbehandling.

Les mer om kalkulatoren under.

Tollkalkulator
Alkohol:    
Volum Litere 0,7/0,33
Alkoholstyrke 22 - 60 %
Drikke med styrke fra 0,7 % til 22 %:
Styrke 15 - 22 %
Styrke 4,7 - 15,0 %
Styrke 2,0 -  4,7 % 
Sum antall liter - maks 27 
Innkjøpspris utland: Litere 0,7/0,33
Alkoholstyrke 22 - 60 %
Drikke med styrke fra 0,7 % til 22 %:
Styrke 15 - 22 %
Styrke 4,7- 15,0 %
Styrke 2,0 - 4,7 % 
Samlet innkjøpspris
Pris inkludert toll:
  Toll Totalt
Alkoholstyrke 22 - 60 %
Styrke 15 - 22 %
Styrke 4,7 - 15,0 %
Styrke 2,0 - 4,7 % 
Totalpris for alkohol
     
Sigaretter - max 400 stk (antall)
Røyketobakk (gram)
Snus og skråtobakk (gram)
Sigarer og sigarillos (gram)
Sum antall gram - maks 500
Pris inkludert toll: Toll Pris
Sigaretter - max 400 stk
Røyketobakk
Snus og skråtobakk
Sigarer og sigarillos
Totalpris for tobakk

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til Rune Pedersen.

Om tollkalkulatoren

Les mer om tollbestemmelsene og hvor mye du kan ta med deg inn i landet.

Legg inn hva du ønsker å ta inn av alkoholholdige drikker, og tobakksvarer. Kalkulatoren regner ut hva tollbeløpet blir.

Slik legger du inn tallene:

  • På alkoholholdige drikkevarer kan du regne både på antall litere, og på helflasker (0,7 liter). Før øl er det 0,33 liters flasker/bokser du kan legge inn.
  • Sigaretter legges inn i antall.
  • Snus og røyketobakk legges inn med antall gram.

I den øverste delen legger du inn volum og pris på det du tar inn av alkoholdige drikkevarer. Nedenfor vises da hva tollen for dette blir, og hva og totalprisen blir (toll pluss innpris) på de enkelte kategoriene.

På samme måte fungerer det med tobakk i den nedre delen av kalkulatoren.

 

Se også:

Taxfree-kvoten
Les hvilke tollbestemmelser som gjelder, og hva du kan ta inn på kvoten.

Bøtene hvis du blir tatt i tollen

Kalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.