Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved «riktig» bruk av lyspærer.

Lyspærekalkulator
Wattforbruk per lysepære - høyt forbruk  
Antall timer på per døgn  
Kortere tid på - timer per døgn  
Wattforbruk per lysepære - lavt forbruk  
Pris per kwh - i øre  
Kostnad høyt forbruk  
Kostnad per dag  
Kostnad per år  
Besparelse kortere lystid  
Kostnad lavt forbruk    
Kostnad per dag  
Kostnad per år  
Besparelse kortere lystid  
Besparelse med lavt forbruk  
Besparelse med lavt forbruk - per år  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Kalkulatoren beregner besparelse ved å slukke lyset oftere, eller installere sparepærer.

Legg først inn wattforbruk per lyspære i dag (glødepærer). Deretter hvor mye kortere tid du kan ha lyspærene på per døgn. Deretter legger du inn forutsetningen for hvor mye for eksempel en LED-pære bruker. En LED-pære bruker omtrent tidendeparten av en gammeldags glødepære for tilsvarende lys.

Kalkulatoren gir deg som svar hva kostnadene per år for pæren idag, og hva den er med nye typer pærer. I tillegg gir den svaret på hvor mye du sparer per år på hvert av tiltakene.

Hvis du fortsatt ikke har erstattet de gamlme pæretypene er en del å spare på å bytte ut alt i huset.

 

Se også:

Strømsparing: Nattsenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke nattetemperaturen.

Strømsparing: Sparedusj
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å endre dusjvaner.

Strømsparing: Temperatursenking
Kalkulatoren beregner hva du kan spare ved å senke innetemperaturen.

Fyringskalkulator
Her kan du regne ut hva som er billigst å fyre med. Er det strøm, ved, olje eller parafin? Dette er kun en vurdering av hvilken kilde som er billigst her og nå.

Varmepumpekalkulator
Beregn lønnsomheten av å installere en luft-til-luft varmepumpe i enebolig eller rekkehus.