Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Les mer om kalkulatoren under.

Sparebeløpkalkulator
Ønsket årlig utbetalingsbeløp  
Skal utbetalingsbeløpet øke med inflasjonen?
 
Regn med formuesskatt på 1,00 %
 
Spareforutsetninger:    
Dette har jeg spart opp i dag  
Antall år oppsparingen skal vare  
Antall spareterminer i året  
Antall år utbetalingen skal vare  
Forventet årlig avkastning  
Inflasjon  
Skatteprosent
Resultat:    
Dette må du spare per sparetermin  
Hvis du ikke tar hensyn til pengeverdi og skatt  

Har du spørsmål eller andre kommentarer til kalkulatoren, send en epost til ansvarlig for utvikling av kalkulatoren Rune Pedersen.

Om sparemålkalkulatoren

Den årlige summen er en skattefri utbetaling, slik at den er mer verdt enn for eksempel en pensjonsutbetaling. Hvis du for eksempel har en marginalskatt på 37,1 prosent som pensjonist, tilsvarer 50.000 kroner en pensjonsutbetaling på omtrent 80.000 kroner

Kalkulatorforklaring

Ønsket årlig utbetalingsbeløp er det beløpet du skal få «utbetalt» fra din egen sparing. Når du er ferdig med oppsparingsperioden, har du et visst beløp tilgjengelig. Dette beløpet blir fordelt over det antall år utbetalingen skal vare.

Skal utbetalingsbeløpet øke med inflasjonen: Hvis du velger ja på dette, vil beløpet vokse i takt med inflasjonen. Det krever økt sparing.

Regn med formuesskatt: Maksimal formuesskatt er 1,00 prosent. Dette tilsvarer en tapt avkastning på 1,28 prosent før skatt. Hvis du svarer ja på dette, er dette altså det samme som å tape dette i avkastning hvert år. Les mer om formuesskatt her.

Spareforutsetninger:

Dette har jeg spart opp i dag: Kalkulatoren kan ta hensyn til at du allerede har spart opp et beløp. Dette reduserer naturlig nok den nødvendige tilleggssparingen.

Antall oppsparingsår er hvor mange år du har på deg til å spare for å nå utbetalingsmålet.

Antall spareterminer i året: Legg inn hvor mange ganger du setter av sparebeløpet i løpet av et år (1 for årlig, eller 12 for månedlig vil være det vanligste).

Antall år utbetalingen skal vare er lengden på utbetalingsperioden. Jo flere år du skal ha beløpet utbetalt, jo mer må du spare.

Forventet årlig avkastning er den effektive årsavkastningen du skal legge inn.

Inflasjon: Inflasjonen brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi.

Skatteprosent: Når kalkulatoren beregner skatt, regner den med løpende skattebelastning. Kapitalinntekter beskattes med 22 prosent. Men her finnes det mange spareformer som beskattes annerledes. For eksempel blir verdistigning på aksjefond ikke skattlagt før ved salg.

Resultat:

Dette må du spare per sparetermin: Dette sparebeløpet går ut fra at ønsket årlig sparebeløp skal være i dagens pengeverdi, og at skatt trekkes fra i spareperioden. Det er dette tallet som er mest korrekt å forholde seg til.

Hvis du ikke tar hensyn til pengeverdi og skatt: Da er ønsket sparebeløp i fremtidskroner (løpende kroner). Skatten på finansinntekten må betales i tillegg til det beløpet du sparer.

 

Se også:

Hvor mye må du spare selv
En gjennomgang av hva som må til for å nå forskjellige typer sparemål.

Når du vil ha et fast beløp utbetalt
Les mer om det å spare til et utbetalingsmål. Her er det en rekke eksempler på hva du må spare.

Kalkulatorer:

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Pensjonssparing
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Sparekalkulatorer
Her finner du alle sparekalkulatorene på Smarte Penger.

Kalkulatorer
Her finner du en oversikt over alle kalkulatorene på Smarte Penger.