Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Særvilkårskonto er en form for tidsbaserte innskudd, der renten avtales særskilt.

Før var særvilkår det beste tilbudet banken kunne gi deg hvis du hadde en del penger.

Særvilkår var innskudd på tid, det vil si at du fikk en viss rente innenfor et visst tidsrom. Du kan fortsatt få tilbud på særvilkårstilbud som har en tidshorisont på 1 til 12 måneder. Slik sett er dette egentlig mye mer likt et fastrentetilbud.

De beste tilbudene blant høyrente er uansett minst like bra som du kan få på en særvilkårskonto. Skal det være noen grunn til å inngå særvilkåravtaler, der du binder pengene, må renten være høyere enn det du kan få på en standard høyrentekonto med fritt antall uttak.

 

Les mer om bankinnskudd:

Bankinnskudd

Høyrentekonto

Fastrenteinnskudd

BSU

Sikring av bankinnskudd

Markedsoversikter:

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.

Høyrentekommentar
Kommentarer til de enkelte bankene som er med i høyrenteoversiktene.

Høyrenteoversikt - topplisten
Viser de fem beste bankene på seks ulike beløp.

Høyrentekonto- uten bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er fritt antall uttak per år.

Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det er visse bruksbegrensninger. For eksempel et visst antall gebyrfrie uttak.

Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Denne oversikten fra Finansportalen viser høyrentekontoer der det det er et krav om en viss månedlig sparing.

Fastrenteinnskudd
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.

Renteoversikt BSU
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

BSU - renteoversikt fra Finansportalen
BSU-renter for alle banker som har registrert dette på Finansportalen.