Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Risikoen synker når du sprer investeringene dine.

Aller helst vil man spre seg slik at svingningene i porteføljen blir lavere, samtidig som porteføljeavkastningen holder seg på samme nivå. Hvis man kunne finne to investeringsobjekter med høy avkastning som hadde stikk motsatt kursvaiasjon ville det vært perfekt. Da ville man fått en høy avkastning uten at avkastningen svinger. I praksis finnes jo ikke dette, bare til en viss grad.

Man sprer altså ikke midlene nødvendigvis for å få høyere avkastning, men jevnere avkastning.

Det hjelper ikke å spre midlene hvis du setter dem i samme typer aksjer som samvarierer veldig sterkt.

Begrepet portefølje handler nettopp om spredning av midlene. Jo høyere risiko det er på enkeltplasseringene, jo viktigere er det å spre dem. Et typisk eksempel på dette er de som plasserte alle pengene i bankaksjer i nittiårene. De tapte alt.

En plassering kan vanskelig bli sikrere enn 100 prosent. Som et eksempel kan vi si at det ikke er noen grunn til å spre seg på flere forskjellige statsobligasjoner med omtrent samme løpetid. Du får mye mer igjen for risikospredning i aksjemarkedet, hvor avkastningen svinger.

Satser du alt på én aksje, kan det gå veldig bra, men det kan også gå veldig dårlig. Kjøper du ti forskjellige aksjer, har du redusert risikoen kraftig. Dette gjelder bare for svingninger i enkeltaksjer. Mot svingninger i selve markedet hjelper det ikke å spre seg. Spredningen blir også mer effektiv hvis du plasserer pengene i alternativer som ikke samvarierer så sterkt med hverandre.

Omsettelighet

Før du plasserer pengene er det også viktig å vite hvor raskt og greit du kan få tilbake pengene. Har du pengene i banken går det greit, men har du kjøpt for eksempel unoterte aksjer, kan det bli større problemer. Pass derfor på at du ikke plasserer for stor andel i vanskelig omsettelige papirer eller gjenstander. Skal du gjøre det, må du ha lang tidshorisont. De fleste alternativene er lett omsettelige. Selv om vi sier at aksjefond er en langsiktig plassering, kan du likevel innløse andelene og få pengene på noen få dager.

Personlige interesser teller

Et annet moment du bør ta hensyn til er personlige interesser. Er du interessert i aksjer, er det naturlig at du satser sterkere på dette feltet enn du ellers ville gjort. I enda sterkere grad gjelder dette for samlergjenstander som frimerker, mynter, kunst og lignende. Kjøper du eiendom for utleie, er det en fordel om du har satt deg godt inn i eiendoms- og utleiemarkedet. Har du erfaring med oppussing, rehabilitering og vedlikehold, er mulighetene enda bedre.

Beløpets betydning

Jo større beløp du har, jo flere muligheter åpner seg når du skal plassere penger. Noen alternativer krever en viss sum i seg selv før det blir aktuelt å plassere der. Blant annet må du ha en betydelig sum hvis du selv skal investere i en bred aksjeportefølje og bare 10 prosent av midlene skal brukes på aksjer. Mange fond har for eksempel et høyt minsteinnskudd.

Hva slags type er du

Det er viktig å kjenne seg selv. Noen vektlegger sikkerhet i større grad enn muligheten for økt avkastning. Andre synes denne form for risiko medfører en ekstra spenning i hverdagen, og at lavrisikoplasseringer gir for dårlig avkastning. Kommer du til å sove dårlig om natten dersom du har et større beløp i aksjemarkedet og børsen går betydelig ned? Da bør du ta konsekvensene på forhånd og velge en strategi med lavere risiko enn det du objektivt sett bør ha ut fra en langsiktig tidshorisont.

Er du derimot en «kald fisk» som verken blir nervøs av jordskjelv i Tokyo eller børskrakk, kan du velge en mer risikabel strategi. Da bør du se mer rasjonelt på hvor stor risiko du bør ta i forhold til tidshorisont og beløpets størrelse. Kort sagt betyr dette at du bør la dine egne oppfatninger og preferanser få innflytelse på ditt valg av strategi.

Alle bør stille seg spørsmålet: Hvor stor risiko tåler jeg? Det er også ofte forskjell på teori og praksis.

Alle tåler høy risiko når alt går oppover, det er verre når det går nedover.

Les også:

Dette bestemmer hvordan du skal spare

Risiko og sparing

Risiko og meravkastning

Tidshorisont og sparing

Skatt og sparing