Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette må du se på når du skal velge likviditetsfond (pengemarkedsfond).

Først må du bestemme deg for hvilke grupper du skal plassere innenfor. De to hovedgruppene er:

  • Likviditetsfond med lav risiko
  • Likviditetsfond

Likviditetsfond med lav risiko har svært lav eller ingen kredittrisiko. De andre likviditetsfondene kan investere i papirer med noe høyere kredittrisiko. Men disse papirene skal ha god kredittrating fra analysebyråer. 

Siden likviditetsfond investerer i papirer med en bindingstid på under ett år blir renterisikoen svært lav. Verdien på papirene vil altså svinge svært lite.

Forvaltningskostnaden er det viktigste grunnlaget for å velge likviditetsfond innen hver gruppe. Har et fond 0,25 prosentpoeng lavere kostnader enn et annet, kan du også regne med at avkastningen blir 0,25 prosentpoeng høyere i det fondet.

Papirene de forskjellige fondene innenfor pengemarkedsfond uten risiko eller noe risiko kan plassere i, er såpass begrenset at det er umulig for én forvalter å være noe særlig flinkere enn andre.

Et annet poeng du må ta hensyn til, er rent praktisk, størrelsen på første gangs innskudd. Mange likviditetsfond har et høyt beløp her.

Gruppen likviditetsfond med lav risiko kan du betrakte som tilsvarende alternativ til bankinnskudd. Gruppen likviditetsfond som tar noe kredittrisiko skal i teorien gi høyest avkastning sett over lang tid. Men forskjellene er små. Kostnadsforskjellene mellom fondene kan også ha avgjørende betydning mellom gruppene.

De beste høyrentekontoene har i de siste årene ligget over likviditetsfond i avkastning.

 

Les mer om pengemarkedsfond:

Guide til likviditetsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste likviditetsfondene

Nøkkeltall likviditetsfond

Krav til likviditetsfond

Kostnader likviditetsfond

Kalenderårsavkastning likviditetsfond

Likviditetsfondenes strategier

Se også:

Guide til obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.