Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Likviditetsfond (pengemarkedsfond) plasserer midlene i verdipapirer som har kort gjenværende løpetid, og som rentejusteres innen ett år.

Likviditetsfond er i klassen rentefond, sammen med obligasjonsfond. Siden gjenværende løpetid er så kort, medfører det at kurssvingningene forårsaket av renteendringer blir svært små. Her kan du lese mer om hva fond er.

Avkastningen i likviditetsfondene vil være en funksjon av det korte rentenivået, fratrukket forvaltningshonoraret. Hvis de rentebærende papirene som fondet har investert i har en gjennomsnittlig effektiv rente på 1,25 prosent, vil netto avkastning bli 1,0 prosent med et forvaltningshonorar på 0,25 prosent.

Pengemarkedsfond er delt inn i tre hovedgrupper. Dette er

  • Likviditetsfond med lav risiko
  • Likviditetsfond
  • Internasjonale likviditetsfond

De to førstnevnte følger kravene Verdipapirfondenes Forening setter for å definere de som likviditetsfond. De som ikke følger kravene, blir plassert i gruppen «Andre rentefond». Les mer om dette i «Krav til likviditetsfond».

Sikkerheten i likviditetsfond som er definert med «Lav risiko» er meget høy. Kredittrisikoen er altså svært liten. I klassen «Likviditetsfond» er risikoen også lav, men det kan være mulig at fondet taper noen få prosent i verdi. Til gjengjeld er den forventede avkastningen noe høyere enn likviditetsfondene med aller lavest risiko.

For fond som plasserer i utenlandske rentepapirer kan det innebære valutarisiko, men dette avhenger av om fondet har valutasikret seg.

Les mer om klassifikasjon og krav til likviditetsfond.

Nøkkeltall og kostnader for likviditetsfond

Den årlige forvaltningskostnaden er lave i denne typen fond. Det er ingen kjøps- og salgskostnader.

Her finner du blant annet kostnadstall for likviditetsfond.

Avkastningen i likviditetsfond

Ønsker du å se på avkastningen har du to muligheter. Du kan se på kalenderårsavkastningen, eller du kan se på den løpende avkastningen.

Likviditetsfondenes investeringsstrategier

I likviditetsfondenes investeringsstrategier kan du lese mer om hvordan hvert enkelt fond skal investere.

Valg av likviditetsfond

Hovedvalgene er likviditetsfond med lav risiko, eller likviditetsfond. Likviditetsfondene med lav risiko vil ikke gi så høy rente som de beste høyrentekontiene.

Det samme vil gjelde for likviditetsfondene. Hvis et slikt fond skal gi høyere avkastning enn de beste høyrentekontiene, må dette fondet ta en viss risiko.

Les mer om hvordan du velger likviditetsfond

Smarte Pengers anbefalte likviditetsfond

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke likviditetsfond du bør velge.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste likviditetsfondene