Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å nedbetale gjeld kan sees på den sikreste formen for sparing.

Gjeldsnedbetaling er den sikreste formen for sparing. Renten du sparer vil være høyere enn det du kan oppnå på innskuddskonti. Dine eksisterende lån setter dermed en grense for hvilke plasseringer som er aktuelle. Det er meningsløst å benytte seg av en spareform som gir lavere forventet avkastning enn det du betaler på lånet.

Unntaket er å spare opp til en buffer. Dette gjør du på en høyrentekonto, selv om det gir en lavere rente enn lånet.

Skatten har ingen betydning. Skatt på renteinntekt er lik effekten av rentefradraget. Formuesmessig har det heller ingen betydning fordi dette nulles ut ved at penger om ikke er nedbetalt vil i stedet stå på en konto.

Betal alltid ned det dyreste lånet først

Når du vurderer om du skal spare ved siden skal du alltid sammenligne med det dyreste lånet du har. Kredittkort og forbrukslån har en rente som er langt høyere enn det du kan forvente å få i avkastning på aksjefond.

Vanlig billån er ligger gjerne høyere enn forventet avkastning i aksjefond. Andre mindre lån med pant i bolig kan også ha en effektiv rente minst på høyde med forventet avkastning på aksjefond pga termingebyrene.

Du må ned på boliglån med lav rente før det er realistisk å få høyere avkastning på aksjefondet enn det du betaler på lånet.,

Avdragene på lånet må være større enn verdifallet

For at nedbetaling av lån skal telle som sparing, må nedbetalingen være større enn verdifallet på objektet det finansierer. På boliglån er dette greit, fordi prisene vil stige over tid. På billån stiller det seg annerledes. Her faller bilen kraftig i verdi hvert år, avhengig av prisen. Hvis verdifallet er på 30.000 kroner, må du i hvert fall nedbetale lån med et større beløp enn dette for at det skal regnes som sparing.

Et viktig poeng når det gjelder boliglån er at de billigste lånene ligger innenfor 50 prosent til 75 prosent av verdien på boligen. Lån som ligger høyere enn dette kan i mange tilfeller gjøre hele lånet mye dyrere. Marginalrenten på lånet utover 50 til 75 prosent kan derfor være vesentlig høyere enn det det ser ut til ved første øyekast.

Du kan regne med at de billigste lånene, med sikkerhet innenfor 50 til 75 prosent av omsetningsverdien, normalt vil ligge ca. 0,75 prosent over de beste høyrentekontiene. Men de beste høyrentekontoene er på nivå med de billigste boliglånene.

 

Kalkulatorer:

Lånesamlingskalkulator
Sjekk hvor mye du kan spare ved å samle dyre smålån inn i et nytt lån.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.