Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Et eksempel på hvordan lønnsomheten beregnes.

Selve regnestykket er egentlig veldig enkelt for eiendom. Vi kan ta et eksempel på et oppsett over en eiendomsinvestering.

Dette er forutsetningene vi gjør:

  • Kjøpesummen er 100 millioner kroner.
  • Bygget er finansiert med 75 prosent lånekapital og 25 prosent egenkapital.
  • Renten er i gjennomsnitt 3 prosent, og lånet er avdragsfritt.
  • Investeringshorisonten er på fem år (som er kort).
  • Bygget avskrives med 2 prosent årlig.
  • Leien justeres opp med 2,0 prosent årlig.
  • Bygget blir solgt ved utløpet av femårsperioden for 100 millioner kroner.
Post/År 0 1 2 3 4 5
Investering 100 000 000          
Leieinntekter   8 000 000 8 160 000 8 323 200 8 489 664 8 659 457
Driftsutgifter   200 000 204 000 208 080 212 242 216 486
Avskrivning   2 000 000 1 960 000 1 920 800 1 882 384 1 844 736
Rentekostnad   3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000
Resultat   2 800 000 2 996 000 3 194 320 3 395 038 3 598 235
Salg           100 000 000
Kontantstrøm -100 000 000 4 800 000 4 956 000 5 115 120 5 277 422 5 442 971
Skatt (22%)   616 000 659 120 702 750 746 908 791 612
Skatt salgsgevinst           2 690 218
Kontantstrøm e. skatt -100 000 000 4 184 000 4 296 880 4 412 370 4 530 514 101 961 142

Med en salgssum som er lik kjøpesummen om fem år vil avkastningen din etter skatt bli 3,9 prosent. For hver prosent eiendommen stiger i verdi hvert år vil du beholde 0,78-deler av denne prosenten.

Formuesskatten har også en innvirkning på avkastningen. Men besparelsen på formuesskatten er nå blitt såpass liten at den har veldig liten betydning for vurderingen 

 

Les også:

Direkteinvestering i eiendomsprosjekt / næringseiendom

Momenter som må vurderes ved eiendomsprosjekt / næringseiendom

Boligutleie som investering

Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet

Kalkulator:

Næringseiendomskalkulator
Her kan du simulere investeringer i eiendomsprosjekter / næringseiendom. Kalkulatoren er tilpasset situasjonen der du investerer en andel i et større eiendomsprosjekt.