Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I Norge har vi statistikk for statsobligasjonsindekser fra Oslo Børs, og obligasjonsstatistikk fra Norges Bank.

Statsobligasjonsindekser

Det er fem statsobligasjonsindekser fra Oslo Børs. Navnene angir hvilken løpetid det er på indeksen:

  • ST1X har en løpetid på 3 mnd
  • ST2X har en løpetid på 6 mnd
  • ST3X har en løpetid på ett år
  • ST4X har en løpetid på tre år
  • ST5X har en løpetid på fem år

Statistikken går tilbake til 1990 for disse fem indeksene. Tallene viser prosentvis endring fra år til år.

År ST1X ST2X ST3X ST4X ST5X
1990 11,17 11,21 11,40 11,78 12,16
1991 10,27 10,25 10,56 12,69 14,83
1992 10,66 10,25 9,91 11,20 10,41
1993 8,39 9,36 11,20 20,71 29,55
1994 5,62 5,53 5,14 0,74 -3,70
1995 5,56 5,97 7,34 13,35 17,38
1996 5,19 5,53 6,00 8,43 9,36
1997 3,85 4,00 4,17 5,52 8,09
1998 4,67 3,92 3,63 2,92 4,67
1999 6,42 6,29 5,91 4,47 2,48
2000 6,32 6,04 5,63 4,89 5,81
2001 7,36 7,57 7,67 7,51 5,78
2002 6,85 6,77 6,91 7,90 9,12
2003 4,80 5,54 7,10 11,13 13,12
2004 1,95 2,17 2,74 5,49 7,88
2005 2,01 2,07 2,00 2,55 3,96
2006 2,75 2,68 2,41 0,89 -0,07
2007 5,89 4,21 4,36 3,91 3,43
2008 4,43 6,88 7,13 9,64 10,53
2009 2,13 2,25 2,38 3,19 2,86
2010 2,26 2,33 2,32 4,45 6,50
2012 2,45 2,69 3,27 6,13 9,49
2013 1,50 1,50 1,29 2,17 4,05
2014 1,62 1,68 1,70 0,94 -0,94
2015 1,33 1,51 1,94 5,07 9,35
2016 0,88 0,98 0,97 1,59 2,19
2017 0,54 0,54 0,53 0,44 0,30
2018 0,54 0,48 0,43 0,54 0,61
2019 1,15 1,13 1,02 0,96 1,86

 

Statsobligasjoner og statskasseveksler

Norges Bank gir ut statistikk for statsobligasjoner på 3, 5 og 10 år. I tillegg gis det ut statistikk for statskasseveksler.

For statskassevekslene er det statistikk tilbake til 2003. Det lages historikk for 3 mnd, 6 mnd , 9 mnd og 12 mnd.

Dette er årsgjennomsnittet av avkastningsnivået på vekslene.

År 3 mnd 6 mnd 9 mnd 12 mnd
2003 3,92 3,77 3,73 3,72
2004 1,84 1,85 1,92 2,01
2005 2,01 2,12 2,25 2,37
2006 2,96 3,09 3,23 3,37
2007 4,56 4,69 4,81 4,85
2008 5,24 5,27 5,25 5,21
2009 1,82 1,90 1,92 1,98
2010 2,17 2,27 2,28 2,25
2011 2,13 2,14 2,10 2,12
2012 1,55 1,56 1,55 1,53
2013 1,52 1,52 1,51 1,52
2014 1,24 1,25 1,27 1,29
2015 0,82 0,76 0,74 0,73
2016 0,53 0,51 0,49 0,50
2017 0,40 0,40 0,40 0,42
2018 0,60 0,63 0,67 0,72
2019 1,15 1,16 1,17 1,18

 

Dette er årsgjennomsnittet av avkastningsnivået på obligasjonene.

Det er altså ikke verdiendringene på statsobligasjonene, som vises i den øverste tabellen.

1985 12,90 12,91
1986 13,56 13,30
1987 13,79 13,58 13,31
1988 13,13 13,07 12,88
1989 10,93 10,81 10,86
1990 10,97 10,71 10,68
1991 10,05 9,91 9,99
1992 10,54 9,78 9,62
1993 6,54 6,62 6,86
1994 6,59 7,04 7,46
1995 6,36 6,89 7,43
1996 5,46 5,98 6,78
1997 4,62 5,12 5,89
1998 5,32 5,34 5,40
1999 5,39 5,39 5,52
2000 6,61 6,38 6,22
2001 6,44 6,31 6,24
2002 6,39 6,36 6,38
2003 4,24 4,58 5,04
2004 2,95 3,61 4,36
2005 2,90 3,27 3,74
2006 3,74 3,90 4,07
2007 4,79 4,77 4,78
2008 4,53 4,43 4,47
2009 2,71 3,33 4,00
2010 2,46 2,83 3,52
2011 2,24 2,56 3,12
2012 1,44 1,59 2,10
2013 1,63 1,93 2,58
2014 1,52 1,82 2,52
2015 0,76 0,99 1,57
2016 0,61 0,85 1,33
2017 0,77 1,07 1,64
2018 1,15 1,44 1,88
2019 1,23 1,28 1,49

 

Les mer om obligasjoner:

Obligasjoner

Typer obligasjoner

Renterisiko

Kredittrisiko

Kredittrating av obligasjoner

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.

Les mer på andre eksterne nettsteder:

Oslo Børs: Obligasjonsindekser

Norges Bank: Rentestatistikk