Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er mange fordeler ved å investere i fond i stedet for direkte i aksjer eller andre rentepapirer.

Et fond forvalter et stort beløp, derfor kan fondet gjøre mange plasseringer på en billigere måte enn om du selv skulle plassert pengene (hvis du ikke har et svært stort beløp til rådighet). Fondene plikter, som tidligere nevnt, å spre midlene. Du får dermed en spredning som du selv ikke vil oppnå, og større spredning betyr en sikrere spareform. Dette har klart størst betydning for aksjefond, dernest for kombinasjonsfond.

En annen fordel med et fond er at pengene er mer likvide. Alle fond har innløsningsplikt, slik at du aldri trenger å bekymre deg for om du får omsatt en andel.

Det er også en praktisk fordel at du slipper å tenke så mye på plasseringene når du har penger i fond. Fondsforvalteren gjør jobben for deg.

Du får også glede av fondsforvalterens kompetanse, som må antas å være god. Fondsforvaltere sitter i et miljø med fagpersoner, de har all informasjon tilgjengelig og bruker all sin tid til å ta de riktige beslutningene i aksjemarkedet. Det har normalt ikke privatpersoner anledning til å gjøre.

Praktiske opplysninger om fond

Når du skal sette penger inn et fond, kan du gjøre dette på flere måter. Den mest naturlige måten er å kjøpe fond i nettbanken, eller direkte på fondsselskapets nettside. I de fleste tilfellene kan du bruke bank-id for å logge deg inn. Ellers kan du også gjøre det analogt ved å sende inn et tegningsskjema der du gir en fullmakt til å belaste bankkontoen din.

Når du setter penger inn i et fond, får du at visst antall fondsandeler. Hver fondsandel har en verdi som stiger og synker i takt med verdiutviklingen av fondet. Når du sender over beløpet til et fond, vet du ikke eksakt hvilken kurs du får på andelene, dette er først klart når pengene er mottatt. Alle fond vil ha en sluttnotering hver dag. Andelene blir kjøpt og solgt med dette beregningsgrunnlaget.

Som kunde av et forvaltningsselskap vil du mottatt rapporter om fondene minimum fire ganger i året. Forvalteren sender leverer informasjon til Skatteetaten slik at du automatisk får alle dataene inn i skattemeldingen.

Du kan ta ut alle eller deler av pengene i et fond på meget kort varsel. I løpet av to til fem dager vil pengene være sendt til deg.

Hvis du skal spare fast i ett eller flere fond, kan du opprette spareavtaler i mange av dem. Alle fond som henvender seg til småsparere har tilbud om månedlig sparing. Da trenger du bare å opprette et fast trekk fra kontoen (for eksempel en AvtaleGiro).

 

Les mer om fond:

Guide til fond

Guide til aksjefond

Guide til kombinasjonsfond

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Skatteregler i fond

Kostnader i fond

Spareavtaler i aksjefond