Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

VFF har utarbeidet bransjestandarder for ulike typer fondstyper.

Verdipapirfondenes Forening (VFF) er en interesseorganisasjon for verdipapirfondsbransjen i Norge. Dens formål er å bidra til en sunn utvikling av bransjen. Medlemmene er forpliktet til å følge standardene som generalforsamlingen vedtar.

Foreningen har utarbeidet fem forskjellige bransjestandarder:

  • Klassifisering av og informasjon om aksje- og kombinasjonsfond
  • Klassifisering av og informasjon om pengemarkeds- og obligasjonsfond
  • Om egenhandel for ansatte i forvaltningsselskaper for verdipapirfond
  • Om rutiner ved tegning og innløsning av fondsandeler
  • Markedsføring av verdipapirfond

I tillegg har VFF vedtatt to bransjeanbefalinger. Den ene gjelder kriterier ved valg av referanseindeks for fondene. Den andre gjelder verdifastsettelse av aksjefond med utenlandske investeringsmandater.

Les mer om bransjestandardene:

Bransjestandarden for aksjefond

Bransjestandarden for kombinasjonsfond

Bransjestandarden for obligasjonsfond

Bransjestandarden for pengemarkedsfond

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til kombinasjonsfond

Guide til obligasjonsfondo

Guide til pengemarkedsfond