Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er fort gjort å se seg blind på risikoen på akkurat den beholdningen din som har mest risiko. Men du må huske å se alle sparemidlene samlet når du vurderer risikoen.

Før du bestemmer deg for hvor du skal spare eller plassere pengene dine, er det to hovedfaktorer du bør avklare.

  • For det første må du finne din risikoprofil - hvor stort tap takler du?
  • For det andre er tidshorisonten viktig. Det er stor forskjell på en toårig og en tiårig pengeplassering.

Risiko er subjektivt. Dessuten opplever mange risikoen «feil». Har du en spareformue på 200.000 kroner, hvor «bare» 50.000 kroner er i aksjefond, mens resten står i obligasjonsfond, har du samlet sett en ganske lav risiko på din finansformue. Faller for eksempel aksjefondet så mye som 30 prosent, mens obligasjonsfondet har null i verdistigning, har din finansformue bare falt 7,5 prosent i verdi.

Det som ofte er problemet er at selv om man er langsiktig blir mange nervøse når aksjemarkedet faller kraftig. Det betyr at det er lett å være for opptatt av de kortsiktige svingningene når du har et langsiktig perspektiv. Det er derfor du må finne ut av hvor mye du tåler å tape på kort sikt, selv om du har et langsiktig perspektiv.

Husk å se ny sparing opp mot spareformuen du allerede har. Alle har for eksempel obligatorisk tjenestepensjon i dag. Har du lav risiko på tjenestepensjonen, er det et argument for å kunne ta høyere risiko på annen sparing.

PS: Mange gjemmer bort følelsen av aksjefondsrisiko ved å spare i kombinasjonsfond. Styr unna. Et rent aksjefond er bedre. Vil du demperisikoen kan du plassere i obligasjonsfond med lav risiko, pengemarkedsfond, eller høyrentekonto.

Lav risiko gir tapt kjøpekraft på sparepengene

Du må selv vurdere hvordan du opplever risiko. Men husk på: Sparer du i rentepapirer som obligasjonsfond, pengemarkedsfond eller bankinnskudd, kan du forvente at sparepengene taper kjøpekraft siden lønnsveksten er høyere. Er målet ditt at sparepengene skal øk ei kjøpekraft finnes ingen annen utvei enn å spare i aksjefond. Meravkastningskalkulatoren viser effekten av høyere avkastning.

Dette er momentene du må ta hensyn til:

Risiko og sparing 

Tidshorisont og sparing

Spredning er fornuftig når du sparer

Skatt og sparing

Kalkulatorer:

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.