Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Noen spareprodukter blir ikke beskattet før de selges eller realiseres. Det gir økt avkastning etter skatt.

Bankinnskudd er et eksempel der beskatningen skjer årlig. Aksjefond er et eksempel på et produkt som ikke blir beskattet før andelene selges. Beskatningen blir derfor utsatt. Det hjelper ikke om du investerer i et nytt aksjefond, du må likevel skatte av gevinsten (eller fradragsføre tapet).

Aksjesparekonto og fondskonto er to kontobaserte spareprodukter som kan brukes til å utsette skatt på aksjer og aksjefond. På fondskonto kan man også ha rentepapirer, der skatten da også utsettes.

Derfor tjener du på utsatt beskatning

Du får høyere avkastning etter skatt av å utsette skatten. Grunnen til det er at du beholder det du skulle ha betalt i skatt, og får avkastning av dette beløpet. Effekten av dette vokser med tiden. Jo høyere avkastningen er, dess større effekt får utsettelsen av skatten.

I tabellene under har vi satt opp effekten av utsatt skatt med forskjellig tidshorisont og avkastning. Dette har vi gjort for rentebeskatning på 22 prosent, og for beskatning av aksjer/aksjefond med 37,84 prosent.

For eksempel vil på 20 års sikt vil utsatt skatt (med 22 prosent skatt) bety en økning i avkastningen på 0,74 prosent etter skatt, med en gjennomsnittlig avkastning på 8 prosent i utgangspunktet. Denne økningen etter skatt tilsvarer en økning på 0,95 prosent før skatt.

Med høyere skatt vil også økningen i avkastningen etter skatt øke fordi fordelene ved å utsette skatten blir høyere. Med samme eksempel som ovenfor vil avkastningen etter skatt øke med 1,14 prosent. Dette tilsvarer en økning på 1,83 prosent før skatt.

Meravkastning etter skatt – 22 prosent skatt:

Avkastning 3,00% 4,00% 6,00% 8,00%  
5 år 0,03% 0,05% 0,11% 0,20%  
10 år 0,06% 0,11% 0,24% 0,41%  
15 år 0,10% 0,17% 0,35% 0,59%  
20 år 0,13% 0,22% 0,45% 0,74%  
25 år 0,16% 0,27% 0,54% 0,86%  
30 år 0,19% 0,31% 0,61% 0,97%  

Meravkastning etter skatt – 37,84 prosent skatt:

Avkastning 3,00% 4,00% 6,00% 8,00%  
5 år 0,04% 0,07% 0,16% 0,28%  
10 år 0,09% 0,16% 0,35% 0,60%  
15 år 0,14% 0,24% 0,52% 0,89%  
20 år 0,19% 0,32% 0,68% 1,14%  
25 år 0,23% 0,40% 0,83% 1,35%  
30 år 0,27% 0,47% 0,95% 1,54%  

Utsettelseseffekten begynner å ta av ved 6 prosent avkastning. Som du ser av tabellen over er forskjellen ganske stor fra 6,0 til 8,0 prosent.

For sikre rentepapirer eller bankinnskudd er utsettelseseffekten svært liten, selv over lang tid.

Så lenge du sitter med et aksjefond har også dette en slik utsettelseseffekt. Sitter du med det samme aksjefondet i 10 år, får dette akkurat den samme effekten. Men bytter du til at annet aksjefond, må du inntektsføre en gevinst.

 

Se også:

Guide til aksjesparekonto

Risiko og meravkastning

Risiko og meravkastning på sparealternativene

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondssparekalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring.