Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Disse BSU-kontoene hadde den høyeste gjennomsnittlige renten i 2023.

Det har vært mange renteendringer i løpet av 2023, den siste kom rett før årsskiftet. Her har vi beregnet den gjennomsnittlig effektive renten for de forskjellige BSU-kontoene gjennom 2023.

Når gjennomsnittet for 2023 skal beregnes, må de forskjellige rentesatsene regnes inn med det antall dager denne renten varer. Da får vi et vektet snitt for året. En renteøkning som for eksempel trådde i kraft den 20.desember, vil bare telle med 11/365-del.

Dagens renter ligger godt over hva de gjennomsnittlige rentene var i 2022. I 2023 har Styringsrenten blitt satt opp 5 ganger (fra 2,75 prosent til 4,50 prosent).

Vi har beregnet gjennomsnittet for de BSU-kontoene med de høyeste rentene. I tillegg er det tatt med alle de større bankene.

De beste BSU-kontoene i 2023

Den høyeste renten gjennom 2023 hadde Askim og Spydeberg Sparebank med en gjennomsnittsrente på 6,05 prosent. Dette er opp fra en 8. plass i 2022.

På delt andreplass ligger Eidsberg Sparebank og Trøgstad Sparebank med en snittrente på 5,80 prosent. Trøgstad Sparebank hadde en 2. plass i 2022 også. Eidsberg er opp fra en 13. plass i 2022.

Det er mange SpareBank 1-banker med i toppen. Dette kommer som en følge av at medlemmer i LO Favør får 0,25 prosentpoeng høyere rente enn andre. Fjorårets vinner var LO Favør SpareBank 1 Ringerike Hadeland, som i 2023 falt ned til en 5. plass.

Bank Rente
Askim og Spydeberg Sparebank 6,05%
Eidsberg Sparebank 5,80%
Trøgstad Sparebank 5,80%
LO Favør SpareBank 1 Østlandet 5,77%
LO Favør SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,76%
LO Favør SpareBank 1 SR-Bank 5,75%
LO Favør SpareBank 1 Lom og Skjåk LO 5,73%
Marker Sparebank 5,73%
Tolga-Os Sparebank 5,68%
DNB 5,67%
LO Favør SpareBank 1 Helgeland 5,65%
Berg Sparebank 5,65%
LO Favør SpareBank 1 Gudbrandsdal LO 5,64%
Romerike Sparebank 5,63%
Drangedal Sparebank 5,60%
LO Favør SpareBank 1 Sørøst-Norge 5,59%
Nidaros Sparebank 5,57%
Danske Bank 5,55%
LO Favør SpareBank 1 Nordmøre LO 5,54%
SpareBank 1 Østlandet 5,52%
LO Favør SpareBank 1 SMN 5,52%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 5,51%
SpareBank 1 SR-Bank 5,50%
Flekkefjord Sparebank 5,48%
Handelsbanken 5,48%
Nordea 5,48%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 5,48%
LO Favør SpareBank 1 Nord-Norge 5,45%
SpareBank 1 Helgeland 5,40%
LO Favør SpareBank 1 Hallingdal Valdres LO 5,37%
Aurskog Sparebank 5,35%
Orkla Sparebank 5,34%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 5,34%
SpareBank 1 Østfold Akershus 5,34%
LO Favør SpareBank 1 Østfold Akershus 5,34%
Sparebanken Møre 5,33%
Skue Sparebank 5,29%
Sparebanken Sør 5,29%
Tinn Sparebank 5,29%
SpareBank 1 SMN 5,27%
Sparebanken Vest 5,27%
Sandnes Sparebank 5,25%
SpareBank 1 Nord-Norge 5,20%
Sparebanken Sogn og Fjordane 5,20%
Sbanken 5,10%
Sparebanken Øst 5,03%
KLP Banken - medlem 4,90%
OBOS Banken 4,87%
Storebrand Bank 4,87%
BN Bank 4,56%

Kilde for gjennomsnittsrentene er Finansportalen. 

De 20 BSU-kontoene med høyest rente nå

I dag er Askim og Spydeberg Sparebank som har den høyeste renten med 6,80 prosent. Det er en rekke andre banker som har en rente på 6,75 prosent.

Bank Rente
Askim & Spydeberg Sparebank 6,80%
Berg Sparebank 6,75%
Danske Bank 6,75%
Eidsberg Sparebank 6,75%
Marker Sparebank 6,75%
LO Favør – SpareBank 1 SR-Bank 6,75%
LO Favør – SpareBank 1 Østlandet 6,75%
Handelsbanken 6,65%
DNB 6,60%
LO Favør – SpareBank 1 Ringerike Hadeland 6,60%
Romerike Sparebank 6,60%
Flekkefjord Sparebank 6,55%
LO Favør – SpareBank 1 Helgeland 6,55%
LO Favør – SpareBank 1 Lom og Skjåk 6,55%
LO Favør – SpareBank 1 Sørøst-Norge 6,55%
LO Favør – SpareBank 1 Østfold Akershus 6,55%
LO Favør – SpareBank 1 Nordmøre 6,50%
Nordea 6,50%
SpareBank 1 SR-Bank 6,50%
SpareBank 1 Østlandet 6,50%
Sparebanken Sør 6,50%
Tinn Sparebank 6,50%
Trøgstad Sparebank 6,50%

 

Se også:

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2022

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Av 125 banker hadde disse den laveste boligrenten i 2023

De billigste boliglånene gjennom 2022

De 10 billigste boliglånene gjennom 2021

Guide til BSU

Smarte Penger tester: Dette er de beste BSU-kontoene nå

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste rangert etter renten på det beløpet du legger inn.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd - renteoversikt
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.