Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er høyrentekontoene som hadde de høyeste gjennomsnittlige rentene i 2023.

Det har vært mange renteendringer i løpet av 2023, den siste kom rett før årsskiftet. Her har vi beregnet den gjennomsnittlig effektive renten for de forskjellige høyrentekontoene gjennom 2022.

Når gjennomsnittet for 2023 skal beregnes, må de forskjellige rentesatsene regnes inn med det antall dager denne renten varer. Da får vi et vektet snitt for året. En renteøkning som for eksempel trådde i kraft den 20.desember, vil bare telle med 11/365-del.

Dagens renter ligger godt over hva de gjennomsnittlige rentene var i 2022. I 2023 har Styringsrenten blitt satt opp 5 ganger (fra 2,75 prosent til 4,50 prosent).

Vi har beregnet gjennomsnittet på høyrentekontoene som har av de beste rentene. I tillegg er det tatt med alle de større bankene, og bankene som gjorde det godt i 2022, men dårligere i 2023.

Høyrentekontoene med høyest gjennomsnittrente i 2023

Under ser du hvilke banker som har hatt den høyeste gjennomsnittsrenten i 2023. Øverst er tabellen sortert etter effektiv rente på 50.000 kroner. Nedenfor på 500.000 kroner.

Det har vært svært mange renteendringer, mange av bankene i toppen har justert renten flere ganger enn det Styringsrenten er endret. Noen banker har justert renten over 10 ganger i løpet av 2023. Det har derfor vekslet mye hvilken bank som har hatt den høyeste renten i løpet av 2023.

I dag ligger rentenivået nesten på over dobbelte av hva snittet for 2022 var. Høyeste oppnåelige rente er i dag på 5,05 prosent.

Renten på 50.000 kroner

I forhold til 2022 er det mange av de samme bankene i toppen, men noen av fjorårets topper har forsvunnet langt ned på listene.

Den høyeste renten på 50.000 kroner hadde Instabank med en snittrente på 3,90 prosent. Denne banken hadde det høyeste snittet også i 2022 på dette beløpet.

Deretter følger Svea Bank med et snitt på 3,81%, 0,09 prosentpoeng lavere enn Instabank. I 2022 kom denne banken også på andreplass. Dette er en svenskeid bank som går inn under den svenske bankgarantiordningen.

Nummer tre på listen er Kraft Bank med en gjennomsnittsrente på 3,73 prosent. Den kom på femteplass i 2022.

Av bankene som har svekket seg mest fra i fjor har vi:

  • Morrow Bank: Gir bare høyere rente til nye kunder. Eksisterende kunder får mye lavere rente.
  • TF-Bank: Har hat en uendret rente på 2,76 prosent i hele fjoråret.
  • Ya Ressurs: Har ikke økt renten siden 2 mai (til 3,35 prosent).

Her har det dermed blitt mye penger på å bytte høyrentekonto

Bank 50.000 500.000
Instabank 3,90% 3,90%
Svea Bank 3,81% 3,81%
Kraft Bank 3,73% 3,73%
Aprilia Bank 3,71% 3,71%
Nordax Bank 3,68% 3,68%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 3,67% 3,67%
Blustep Bank 3,66% 3,66%
Santander Consumer Bank 3,66% 3,66%
MyBank 3,65% 3,65%
Bank Norwegian 3,62% 3,62%
Bank 2 3,59% 3,78%
Juristforbundet – Handelsbanken 3,55% 3,55%
Strømmen Sparebank 3,50% 3,50%
Sandnes Sparebank 3,49% 3,49%
Romerike Sparebank 3,47% 3,47%
Lea Bank 3,46% 3,46%
Avida Finans 3,33% 3,33%
YA Ressurs 3,30% 3,30%
OBOS Banken 3,24% 3,24%
Bulder Bank 3,23% 3,23%
Akademikerne (Danske Bank) 3,10% 3,10%
SpareSmart (Eika Kredittbank) 3,00% 3,00%
KLP Banken - medlem 2,97% 3,40%
Nordea 2,86% 3,75%
TF Bank 2,76% 2,76%
Landkreditt Bank 2,75% 3,48%
Sbanken 2,65% 3,10%
SpareBank 1 Sørøst 2,47% 2,78%
NORDirekte (Skagerak Spb) 2,38% 3,73%
Handelsbanken 2,37% 3,55%
SpareBanken 1 Østlandet 2,35% 2,35%
Sparebanken Øst 2,33% 2,33%
SpareBank 1 SR-Bank 2,20% 3,29%
Askim og Spydeberg Sparebank 1,99% 3,04%
Storebrand Bank 1,98% 1,98%
Sparebanken Sør 1,93% 2,18%
DNB 1,91% 3,52%
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,90% 2,28%
Danske Bank 1,64% 2,93%
SpareBank 1 Nord-Norge 1,61% 1,61%
Sparebanken Vest 1,55% 2,88%
SpareBank 1 SMN 1,46% 2,85%
Sparebanken Møre 1,19% 2,99%
BN Bank 0,93% 3,52%
Nordic Corporate Bank 0,66% 1,67%
Barespar - BN Bank 0,46% 3,62%
Næringsbanken 0,30% 3,77%
365 Turbospar (Danske Bank) 0,25% 3,10%
Maritime & Merchant Bank * 3,91%

Renten på 500.000 kroner

Maritime & Merchant Bank hadde den høyeste snittrenten med 3,91 prosent.

Instabank har også en rente på 3,90 prosent

Også her kommer Svea Bank på tredjeplass med en gjennomsnittsrente på 3,81 prosent.

Bank 500.000 50.000
Maritime & Merchant Bank 3,91% *
Instabank 3,90% 3,90%
Svea Bank 3,81% 3,81%
Bank 2 3,78% 3,59%
Næringsbanken 3,77% 0,30%
Nordea 3,75% 2,86%
Kraft Bank 3,73% 3,73%
NORDirekte (Skagerak Spb) 3,73% 2,38%
Aprilia Bank 3,71% 3,71%
Nordax Bank 3,68% 3,68%
Himla Banktjenester (Fana Spb) 3,67% 3,67%
Blustep Bank 3,66% 3,66%
Santander Consumer Bank 3,66% 3,66%
MyBank 3,65% 3,65%
Bank Norwegian 3,62% 3,62%
Barespar - BN Bank 3,62% 0,46%
Handelsbanken 3,55% 2,37%
Juristforbundet – Handelsbanken 3,55% 3,55%
DNB 3,52% 1,91%
BN Bank 3,52% 0,93%
Strømmen Sparebank 3,50% 3,50%
Sandnes Sparebank 3,49% 3,49%
Landkreditt Bank 3,48% 2,75%
Romerike Sparebank 3,47% 3,47%
Lea Bank 3,46% 3,46%
KLP Banken - medlem 3,40% 2,97%
Avida Finans 3,33% 3,33%
YA Ressurs 3,30% 3,30%
SpareBank 1 SR-Bank 3,29% 2,20%
OBOS Banken 3,24% 3,24%
Bulder Bank 3,23% 3,23%
Akademikerne (Danske Bank) 3,10% 3,10%
Sbanken 3,10% 2,65%
365 Turbospar (Danske Bank) 3,10% 0,25%
Askim og Spydeberg Sparebank 3,04% 1,99%
SpareSmart (Eika Kredittbank) 3,00% 3,00%
Sparebanken Møre 2,99% 1,19%
Danske Bank 2,93% 1,64%
Sparebanken Vest 2,88% 1,55%
SpareBank 1 SMN 2,85% 1,46%
SpareBank 1 Sørøst 2,78% 2,47%
TF Bank 2,76% 2,76%
SpareBanken 1 Østlandet 2,35% 2,35%
Sparebanken Øst 2,33% 2,33%
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,28% 1,90%
Sparebanken Sør 2,18% 1,93%
Storebrand Bank 1,98% 1,98%
Nordic Corporate Bank 1,67% 0,66%
SpareBank 1 Nord-Norge 1,61% 1,61%

Kilde for gjennomsnittsrentene er Finansportalen. 

De beste høyrentekontoene nå

Det er Lea Bank som har den høyeste renten i dag på 50.000 kroner, med en rente på 5,00 prosent. Det er to frie uttak.

Juristforbundet (Handelsbanken Fordel) har den nest høyeste renten med 4,85 prosent.

Tredje høyeste rente har Instabank med en rente på 3,81 prosent. Ved 2 millioner går renten kraftig ned. Kontoen har 2 frie uttak.

Maritime & Merchant Bank har den høyeste renten på 500.000 kroner med en rente på 5.05 prosent. Renten settes ned til 0,3 prosent over 2,5 millioner kroner. Kontoen har 11 frie uttak.

Her kommer Lea Bank og Handelsbanken Fordel (Akademikerne, Jristforbundet, og Tekna) nærmest.

På høyrentekonto er det svært mange endringer, slik at du må regne med svingninger i hvilken bank som tilbyr den høyeste renten.

50.000 kroner
Bank Rente Uttak
Lea Bank 5,00% 2
Handelsbanken Fordel
4,85% Fritt
Instabank 4,81% 2
Danske Bank 4,75% 0
Nordax Bank AB 4,70% Fritt
Kraft Bank 4,65% Fritt
MyBank 4,62% Fritt
Aprila Bank 4,61% Fritt
Collector (Norion Bank) 4,60% Fritt
Romerike Sparebank 4,55% 4
Santander Consumer Bank 4,55% Fritt
SpareSmart (Eika Kredittbank) 4,50% Fritt
Bank Norwegian 4,45% 2
Bank2 4,45% Fritt
Himla Banktjenester (Fana Spb) 4,40% Fritt
Nybygger.no (Spb Øst) 4,35% Fritt
Bulder Bank 4,34% Fritt
OBOS-banken 4,25% 24
Avida Finans 4,20% Fritt
Strømmen Sparebank 4,20% 2
Bluestep Bank 4,12% Fritt
Sandnes Sparebank 4,05% 2
Nordea 4,00% 4
Landkreditt Bank 3,75% 4
KLP Banken - medlem 3,70% 4
Sbanken 3,70% Fritt
SpareBank 1 SR-Bank 3,50% 4
Handelsbanken 3,35% Fritt
SpareBank 1 Sørøst-Norge 3,30% 12
Sparebanken Øst 3,30% 24
SpareBank 1 Østlandet 3,25% 12
NORDirekte (Skagerak Spb) 3,20% Fritt
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,85% 6
Storebrand Bank 2,80% 5
DNB 2,75% 4
Askim & Spydeberg Sparebank 2,70% 10
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 12
Sparebanken Sør 2,60% 12
Sparebanken Vest 2,40% 8
SpareBank 1 SMN 2,00% 12
Sparebanken Møre 2,00% 12
BN Bank 1,45% 4
Balansebank.no (Sandnes Sparebank) 0,50% Fritt
Barespar.no - BN Bank 0,40% Fritt
Næringsbanken 0,30% Fritt
Maritime & Merchant Bank 0,00% 11
500.000 kroner
Bank Rente Uttak
Maritime & Merchant Bank 5,05% 11
Lea Bank 5,00% 2
Juristforbundet - Handelsbanken 4,85% Fritt
NORDirekte (Skagerak Spb) 4,85% Fritt
Instabank 4,81% 2
Danske Bank 4,75% 0
Handelsbanken 4,75% Fritt
Nordea 4,75% 4
Nordax Bank AB 4,70% Fritt
Balansebank.no (Sandnes Sparebank) 4,65% Fritt
Kraft Bank 4,65% Fritt
MyBank 4,62% Fritt
Næringsbanken 4,62% Fritt
Aprila Bank 4,61% Fritt
Bank2 4,60% Fritt
Collector (Norion Bank) 4,60% Fritt
Romerike Sparebank 4,55% 4
Barespar.no - BN Bank 4,50% Fritt
BN Bank 4,50% 4
DNB 4,50% 4
SpareBank 1 SR-Bank 4,50% 4
SpareSmart (Eika Kredittbank) 4,50% Fritt
Bank Norwegian 4,45% 2
Landkreditt Bank 4,45% 4
Santander Consumer Bank 4,45% Fritt
Himla Banktjenester (Fana Spb) 4,40% Fritt
SpareBank 1 Østlandet 4,40% 12
Nybygger.no (Spb Øst) 4,35% Fritt
Bulder Bank 4,34% Fritt
OBOS-banken 4,25% 24
Sparebanken Sør 4,25% 12
Avida Finans 4,20% Fritt
Strømmen Sparebank 4,20% 2
Sbanken 4,15% Fritt
Bluestep Bank 4,12% Fritt
KLP Banken - medlem 4,10% 4
Sandnes Sparebank 4,05% 2
SpareBank 1 SMN 4,00% 12
Sparebanken Vest 4,00% 8
Sparebanken Møre 3,95% 12
Askim & Spydeberg Sparebank 3,75% 10
SpareBank 1 Sørøst-Norge 3,70% 12
Sparebanken Sogn og Fjordane 3,40% 6
Sparebanken Øst 3,30% 24
Storebrand Bank 2,80% 5
SpareBank 1 Nord-Norge 2,60% 12

 

Se også:

De beste høyrentekontoene gjennom 2022

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2022

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2023

Av 125 banker hadde disse den laveste boligrenten i 2023

De billigste boliglånene gjennom 2022

De 10 billigste boliglånene gjennom 2021

Guide til høyrentekonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste rangert etter renten på det beløpet du legger inn.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd - renteoversikt
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.