Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er høyrentekontoene som hadde de høyeste gjennomsnittlige rentene i 2022.

Det har vært mange renteendringer i løpet av 2022, den siste kom rett før årsskiftet. Her har vi beregnet den gjennomsnittlig effektive renten for de forskjellige høyrentekontoene gjennom 2022.

Når gjennomsnittet for 2022 skal beregnes, må de forskjellige rentesatsene regnes inn med det antall dager denne renten varer. Da får vi et vektet snitt for året. En renteøkning som for eksempel trådde i kraft den 20.desember, vil bare telle med 11/365-del.

Dagens renter ligger godt over hva de gjennomsnittlige rentene var i 2022. Rentebunnen var i september 2021, i 2022 har renten steget hele året. Fra september 2021 har Norges Bank satt opp Styringsrenten 8 ganger (fra null til 2,75 prosent).

Vi har beregnet gjennomsnittet på høyrentekontoene som har av de beste rentene. I tillegg er det tatt med alle de større bankene.

Høyrentekontoene med de høyeste rentene i 2022

Under ser du hvilke banker som har hatt den høyeste gjennomsnittsrenten i 2022. Øverst er tabellen sortert etter effektiv rente på 50.000 kroner. Nedenfor på 500.000 kroner.

Det har vært svært mange renteendringer, mange flere enn det Styringsrenten har hatt. Noen banker har justert renten over 10 ganger i løpet av 2022. Det har derfor vekslet mye hvilken bank som har hatt den høyeste renten.

I dag ligger rentenivået nesten på det dobbelte av hva snittet for 2022 var. Høyeste oppnåelige rente er i dag på 3,27 prosent.

Renten på 50.000 kroner

Den høyeste renten på 50.000 kroner hadde Instabank med en snittrente på 1,76 prosent.

Deretter hadde tre banker en snittrente på 1,74 prosent. Dette var Nordax Bank, Svea Bank, og Ya Bank, alle svenskeiede.

Bank 50 000 500 000
Instabank 1,76% 1,76%
Nordax Bank 1,74% 1,74%
Svea Bank 1,74% 1,74%
yA Bank 1,74% 1,74%
Aprilia 1,73% 1,73%
Kraft Bank 1,73% 1,73%
Strømmen Sparebank 1,70% 1,70%
TF Bank 1,64% 1,64%
Blustep Bank 1,61% 1,61%
Santander Consumer Bank 1,61% 1,61%
Bank 2 1,60% 1,60%
MyBank 1,57% 1,57%
Avida 1,56% 1,56%
Bulder Bank 1,49% 1,49%
Spare Smart (Eika) 1,40% 1,40%
Komplett 1,27% 1,27%
Akademikerne 1,21% 1,21%
KLP 1,12% 1,12%
Bank Norwegian 1,10% 0,94%
OBOS Banken 1,10% 1,10%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,01% 1,12%
Høland & Setskog Spb 0,94% 1,57%
Romerike Sparebank 0,78% 1,38%
Sparebanken Møre 0,77% 0,77%
Sparebanken Øst 0,76% 0,76%
Nordea 0,72% 1,39%
Landkreditt 0,71% 1,40%
SpareBank 1 Østlandet 0,69% 0,69%
Handelsbanken 0,67% 1,28%
BN Bank 0,65% 1,49%
Fana Sparebank 0,65% 0,91%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 0,64% 1,01%
DNB 0,61% 1,49%
Sandnes Sparebank 0,61% 0,90%
SpareBank 1 SR-Bank 0,61% 0,94%
Sbanken 0,59% 0,80%
SpareBank 1 Helgeland 0,57% 0,60%
SpareBank 1 SMN 0,53% 1,00%
Sparebanken Sør 0,53% 0,77%
SpareBank 1 Øsfold Akershus 0,52% 0,59%
Nordirekte 0,50% 1,20%
Spareskillingsbanken 0,43% 0,88%
SpareBank 1 Nordmøre 0,42% 0,51%
Barespar 0,40% 1,65%
Danske Bank 0,38% 0,45%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,37% 0,30%
Sparebanken Vest 0,36% 0,94%
Næringsbanken 0,30% 1,76%
Sparebanken Sogn & Fjordane 0,17% 0,67%
Maritime & Merchant Bank 0,00% 1,79%

 

Renten på 500.000 kroner

Maritime & Merchant Bank hadde den høyeste snittrenten med 1,79 prosent,

Bank 500 000 50 000
Maritime & Merchant Bank 1,79% 0,00%
Instabank 1,76% 1,76%
Næringsbanken 1,76% 0,30%
Nordax Bank 1,74% 1,74%
Svea Bank 1,74% 1,74%
yA Bank 1,74% 1,74%
Aprilia 1,73% 1,73%
Kraft Bank 1,73% 1,73%
Strømmen Sparebank 1,70% 1,70%
Barespar 1,65% 0,40%
TF Bank 1,64% 1,64%
Blustep Bank 1,61% 1,61%
Santander Consumer Bank 1,61% 1,61%
Bank 2 1,60% 1,60%
MyBank 1,57% 1,57%
Høland & Setskog Spb 1,57% 0,94%
Avida 1,56% 1,56%
Bulder Bank 1,49% 1,49%
BN Bank 1,49% 0,65%
DNB 1,49% 0,61%
Spare Smart (Eika) 1,40% 1,40%
Landkreditt 1,40% 0,71%
Nordea 1,39% 0,72%
Romerike Sparebank 1,38% 0,78%
Handelsbanken 1,28% 0,67%
Komplett 1,27% 1,27%
Akademikerne 1,21% 1,21%
Nordirekte 1,20% 0,50%
KLP 1,12% 1,12%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,12% 1,01%
OBOS Banken 1,10% 1,10%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 1,01% 0,64%
SpareBank 1 SMN 1,00% 0,53%
Bank Norwegian 0,94% 1,10%
SpareBank 1 SR-Bank 0,94% 0,61%
Sparebanken Vest 0,94% 0,36%
Fana Sparebank 0,91% 0,65%
Sandnes Sparebank 0,90% 0,61%
Spareskillingsbanken 0,88% 0,43%
Sbanken 0,80% 0,59%
Sparebanken Møre 0,77% 0,77%
Sparebanken Sør 0,77% 0,53%
Sparebanken Øst 0,76% 0,76%
SpareBank 1 Østlandet 0,69% 0,69%
Sparebanken Sogn & Fjordane 0,67% 0,17%
SpareBank 1 Helgeland 0,60% 0,57%
SpareBank 1 Øsfold Akershus 0,59% 0,52%
SpareBank 1 Nordmøre 0,51% 0,42%
Danske Bank 0,45% 0,38%
SpareBank 1 Nord-Noge 0,30% 0,37%

De beste høyrentekontoene nå

Det er Instabank som har den høyeste renten i dag med en rente på 3,27 prosent. Ved 2 millioner går renten kraftig ned. Kontoen har 2 frie uttak.

Maritime & Merchant Bank har den nest høyeste renten i området 250.000 kroner til 2 millioner kroner. Fra 2 til 2,5 millioner er denne renten høyest. Renten settes ned til 0,3 prosent over 2,5 millioner kroner. Kontoen har 11 frie uttak.

yA Bank vil gi en rente på 3,2 prosent. Denne kontoen har ett fritt uttak per år. Maks beløp er 2 millioner kroner. Sandens Sparebank vil også tilby en rente på 3,20 prosent. Her er det to frie uttak per.

På høyrentekonto er det svært mange endringer, slik at du må regne med svingninger i hvilken bank som tilbyr den høyeste renten.

50.000 kroner
Bank Rente Uttak
Instabank 3,27% 2
yA Bank 3,20% 1
Sandnes Sparebank 3,20% 2
Kraft Bank 3,12% Fritt
Santander Consumer Bank 3,10% Fritt
Svea Bank 3,05% Fritt
Bluestep Bank 3,05% Fritt
Aprila Bank 3,02% Fritt
Strømmen Sparebank 3,00% 2
Nordax Bank AB 3,00% Fritt
Lunar Bank 3,00% Fritt
Komplett Bank 3,00% Fritt
Himla Banktjenester (Fana Spb) 3,00% Fritt
Bank2 2,95% Fritt
MyBank 2,94% Fritt
500.000 kroner
Bank Rente Uttak
Instabank 3,27% 2
Maritime & Merchant Bank 3,25% 11
yA Bank 3,20% 1
Sandnes Sparebank 3,20% 2
NORDirekte (Skagerak Spb) 3,20% Fritt
Kraft Bank 3,12% Fritt
Næringsbanken 3,10% Fritt
Bank2 3,10% Fritt
Svea Bank 3,05% Fritt
Landkreditt Bank 3,05% 4
Bluestep Bank 3,05% Fritt
Aprila Bank 3,02% Fritt
Strømmen Sparebank 3,00% 2
Santander Consumer Bank 3,00% Fritt
Nordax Bank AB 3,00% Fritt
Lunar Bank 3,00% Fritt
Komplett Bank 3,00% Fritt
Himla Banktjenester (Fana Spb) 3,00% Fritt
Barespar.no - BN Bank 3,00% Fritt

Kilde for gjennomsnittsrentene er Finansportalen. 

Se også:

De beste høyrentekontoene gjennom 2023

De 10 beste høyrentekontoene gjennom 2021

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2023

Dette er BSU-kontoene med de høyeste rentene gjennom 2022

Av 125 banker hadde disse den laveste boligrenten i 2023

De billigste boliglånene gjennom 2022

De 10 billigste boliglånene gjennom 2021

Guide til høyrentekonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste høyrentekontoene nå

Markedsoversikter:

Finn beste høyrentekonto
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste rangert etter renten på det beløpet du legger inn.

BSU - Renteoversikt
Oversikt over bankene med de høyeste rentene, og fra de største bankene.

Fastrenteinnskudd - renteoversikt
Oversikten viser fastrenteinnskudd med rentebinding fra ett år og oppover.