Indeksfondenes jobb er å følge indeksen tettest mulig. I denne oversikten ser du hvordan de forskjellige indeksfondene har lyktes med det.

Tabellen viser hvor mye indeksfondet har avveket fra indeksen det skal følge. Minustall betyr at fondet har gjort det dårligere enn indeksen.

Hvis fondet har gjort det helt likt som børsen skal fondet ha et minustall som tilsvarer kostnaden i fondet.

For eksempel gjorde det øverste fondet Alfred Berg Classic det 0,28 prosentpoeng dårligere enn indeksen i 2017. Kostnaden er 0,19 prosent, slikt sett gjorde de det 0,09 prosent dårligere enn de skulle. Men de tre foregående årene gjorde de det bedre. Det vil uansett være litt tilfeldige variasjoner rundt dette nivået.

Indeksfondene

Fond
Norge 2017 2016 2015 2014 Kost
Alfred Berg Indeks Classic -0,28 -0,15 0,12 -0,12 0,19
Alfred Berg Indeks Institusjon -0,07 -0,02 0,24 -0,10 0,08
DNB Norge Indeks -0,31 -0,35 -0,42 -0,48 0,30
KLP AksjeNorge Indeks -0,02 -0,06 -0,23 -0,53 0,10
KLP AksjeNorge Indeks II -0,14 -0,18 -0,34 -0,52 0,20
Storebrand Indeks - Norge -0,02 0,06 -0,24 0,20
Nordnet Superfond Norge -0,13 -0,26 0,08 0,00
Pluss Indeks -1,09 -1,18 -0,58 -1,37 0,75
Nordiske fond
KLP AksjeNorden Indeks -0,59 -0,40 -0,52 -1,40 0,20
Globale Fond
DNB Global Indeks -0,86 -0,39 -0,40 -0,42 0,30
Storebrand Global Indeks I -0,42 0,01 -0,38 -0,23 0,10
Nordea Global Index Fund 0,10 -0,03 -0,48 0,23 0,40
Storebrand Indeks - Alle Markeder -0,54 -0,25 -0,73 -1,65 0,30
KLP AksjeVerden Indeks -0,20 -0,35 -0,32 -0,38 0,30
KLP AksjeGlobal Indeks 1 A -0,08 -0,10 -0,12 -0,14 0,10
KLP AksjeGlobal Indeks V -0,19
KLP AksjeGlobal Indeks II 0,12 -0,07 -0,06 -0,16 0,13
KLP AksjeGlobal Indeks III -0,02 -0,20 -0,18 -0,24 0,25
KLP AksjeGlobal Indeks IV A -0,08 -0,25 -0,23 -0,35 0,30
Nye markeder
Handelsbanken MSCI Emerging Markets Index -1,05 -1,06 -0,60 -1,53 0,60
Storebrand Indeks - Nye Markeder -0,98 -1,30 -1,45 -0,17 0,40
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I -0,50 -0,59 -0,08 -0,21 0,18
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II -0,66 -0,72 -0,20 -0,29 0,30
Europa
Handelsbanken Europafond Index -0,10 -0,34 -0,28 -0,40 0,20
KLP AksjeEuropa Indeks I 0,39 -0,42 0,21 0,06 0,10
KLP AksjeEuropa Indeks III 0,26 -0,52 0,00 0,00 0,20
KLP AksjeEuropa Indeks II -0,39 -0,72 -0,18 -0,03 0,13
KLP AksjeEuropa Indeks IV -0,50 -0,83
Asia
KLP AksjeAsia Indeks I -0,70 -0,59 -1,15 -0,61 0,10
KLP AksjeAsia Indeks II -0,60 -0,60 -0,64 -0,64 0,13
KLP AksjeAsia Indeks III -0,82
KLP AksjeAsia Indeks IV -0,71
USA
Handelsbanken USA Index -0,13 -0,30 0,26 -1,44 0,20
KLP AksjeUSA Indeks II -0,10 -0,08 -0,04 0,05 0,13
KLP AksjeUSA Indeks IV -0,22 0,00 0,23
KLP AksjeUSA Indeks III -0,13 0,00 0,20
SEB U.S. Index Fund C -0,50 -2,69 0,26 -1,15 0,40
Danmark
Nordnet Superfonden Danmark -4,40 13,20 -6,60 0,00 0,00
Sverige
Nordnet Superfonden Sverige 1,50 0,70 4,20 2,10 0,00
Finland
Nordnet Superfondet Finland -0,50 -0,20 -0,70 0,00

 

Se også:

Indeksfond

Indeksfond eller aksjefond: Hva bør du velge

Aksjefond

Slik kjøper du aksjefond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulator:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.