Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Disse aksjefondene kan du velge blant hvis du vil ha brede fond som investerer i Norge eller globalt.

Disse oversiktene er en hjelp til å sette sammen en aksjefondsportefølje. Du finner nemlig ikke oversikter på nett der du kan velge ut aksjefond som invester bredt. Alle fond er plassert innen samme kategori, selv om de har ulike investeringsstrategier.

Les mer om hvordan du skal sette sammen en aksjefondsportefølje.

Fond som har en bred investeringsstrategi, bør utgjøre en stor del i en aksjefondsportefølje. Når fondet har som mål å slå markedet (aktive fond), er det ikke logisk at det skal stenge ute deler av dette markedet.

I listene her har vi tatt med aktive fond. Dette er fond som tar aktive posisjoner, og har en sammensetning som fraviker i stor grad fra sammenligningsindeksen. Den andre store andelen skal tas fra brede indeksfond. Oversikt over indeksfond.

Passive aksjefond (fraviker i liten grad fra indeksen) har vi ikke tatt med i noen av listene, fordi det ikke er noen grunn til å velge disse.

Norske aksjefond

Dette er de aktive norske aksjefondene som investerer i hele bredden av markedet.

Her har vi tatt med minsteinnskuddet, minste månedlige sparebeløp, årlig forvaltningsgebyr, og summen av kjøps- og salgskostnader.

Fond Minste-innskudd Spareb. Forvaltning K+S
Alfred Berg Aktiv C 300 300 1,50 0,00
Alfred Berg Gambak 300 300 2,00 0,00
Alfred Berg Norge C 5 000 1 000 1,20 0,00
C WorldWide Norge 1 000 1 000 1,30 4,00
Danske Invest Norge I 1 000 500 1,75 2,30
Danske Invest Norge II 50 000 1,25 1,80
Delphi Norge A 1 000 300 1,50 0,00
First Generator S 100 000 1,50 0,00
First Norway 1 000 2,25 0,00
Fondsfinans Norge 10 000 1 000 1,00 0,00
Forte Norge 100 100 2,00 0,00
Handelsbanken Norge Tema 1 000 300 1,86 0,00
KLP AksjeNorge 3 000 500 0,75 0,00
Odin Norge C 3 000 300 1,50 0,00
Pareto Aksje Norge A 500 2,25 1,50
Pareto Aksje Norge B 500 2,00 1,50
Pareto Investment Fund A 2 000 1,80 1,50
Storebrand Norge A 100 100 1,50 0,00

Globale aksjefond

Dette er de aktive globale aksjefondene som investerer bredt i markedet.

Her har vi tatt med minsteinnskuddet, årlig forvaltningsgebyr, minste månedlige sparebeløp, , og summen av kjøps- og salgskostnader.

Fond Minste-innskudd Spareb. Forvaltning K+S
Alfred Berg Global Quant 1 000 300 1,00 0,00
C WorldWide Globale Aksjer 1 000 1 000 1,40 4,00
C Worldwide Stabile Aksjer 1 000 1,60 4,00
Delphi Global A 100 300 1,50 0,00
Delphi Global Valutasikret 300 300 1,55 0,40
DNB Fund - Low Volatility Equities Retail A N NOK 100 0,97 0,00
DNB Global A 100 100 1,21 0,00
DNB Global N 100 100 1,16 0,00
Eika Global 300 300 1,50 2,50
Fidelity Funds Global Focus A (USD) 20 000 1,92 5,25
Fidelity International 15 000 6 000 1,89 5,25
First Global Focus 1 000 2,25 0,00
Forte Global 500 500 2,00 1,50
Fram Global 5 000 1 000 2,00 0,00
Handelsbanken Aktiv 100 1 000 300 1,55 0,00
Handelsbanken Global Momentum 1 000 300 0,60 0,00
Handelsbanken Global Selektiv 1 000 300 1,85 0,00
Handelsbanken Global Tema 1 000 300 1,40 0,00
Heimdal Tinde 1 000 500 1,25 0,00
Holberg Global A 1 000 300 1,50 0,00
Holberg Global Valutasikret A 1 000 1,50 0,00
JPM Glb Unconstrained Eqt A dist (USD) 35 000 1,81 5,00
JPM Global Select Eq A acc (USD) 35 000 1,81 5,00
Nordea Aksjer Verden 100 100 1,51 0,00
Nordea Global Opportunity Equity Fund - NOK Hedged 100 100 1,83 0,00
Nordea World (NOK) 100 1,00 0,00
Norse Trend Global 50 000 2,00 4,00
Odin Global C 3 000 300 1,50 0,00
Pareto Global A 500 2,25 1,50
Pareto Global B 500 1,60 1,50
SEB Global Chance/Risk 10 000 1,75 1,00
SEB Global NOK 25 000 2 000 1,80 0,00
Skagen Focus A 250 250 1,60 0,00
Skagen Global A 1 000 250 1,40 0,00
Skagen Select 100 250 250 1,42 0,00
SR-Bank Verden N 500 500 1,25 0,00

 

Se også:

Sammensetning av aksjefondsportefølje

AGuide til aksjefond

Guide til indeksfond

Indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Forvaltningsstil i aksjefond

Måltall for fond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikt:

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.