Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Så mye må du spare månedlig for å nå egenkapitalkravet til bolig.

I dag er det et krav om at du må ha 15 prosent i egenkapital ved boligkjøp. Kjøper du en bolig til 3 millioner kroner må du dermed ha 450.000 kroner i egenkapital.

Det er boliglånsforskriften som bestemmer dette.

Hvor mye du må spare i måneden blir dermed en funksjon av kjøpesummen på boligen, og hvor lang tid det er før du ønsker å kjøpe bolig.

Renten du får på sparerenten har liten betydning siden det er såpass kort tidshorisont. Ved sparing til såpass kortsiktige mål er det naturlig å bruke en høyrentekonto. Men i dag får du ikke mer enn 1,5 prosent på slike kontoer.

Så mye må du spare

For å beregne det månedlige sparebehovet har vi sett på forskjellige boligpriser, og ulike spareår. Det er forutsatt at sparerenten er 1,5 prosent, og at det ikke trekkes fra skatt på avkastningen (22 prosent) i sparetiden.

Skal du kjøpe en bolig 2,5 millioner kroner må du ha en egenkapital på 375.000 kroner. Sparer du i tre år viser tabellen under at du må spare 10.182 kroner i måneden for å nå dette målet.

Boligpris 2 000 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000
Nødvendig oppsparing 300 000 375 000 450 000 600 000
2 års sparing 12 307 15 384 18 461 24 614
3 års sparing 8 144 10 180 12 216 16 288
4 års sparing 6 062 7 578 9 093 12 124
5 års sparing 4 813 6 016 7 220 9 626
10 års sparing 2 317 2 896 3 476 4 634

Hvis boligprisene stiger i spareperioden

Boligprisene har stort sett steget de siste årene. Stiger boligprisene i spareperioden, må du også spare mer for å nå 15-prosentkravet på kjøpstidspunktet.

I tabellen under er det forutsatt at boligprisene stiger i gjennomsnitt med 3 prosent i året.

Hvis nødvendig sparebeløp er 375.000 kroner vil nødvendig sparebeløpe (3 år) gå opp fra 10.180 kroner til 11.123 kroner med denne veksten i boligprisene.

Boligpris 2 000 000 2 500 000 3 000 000 4 000 000
2 års sparing 13 057 16 321 19 585 26 113
3 års sparing 8 899 11 123 13 348 17 797
4 års sparing 6 823 8 529 10 234 13 646
5 års sparing 5 580 6 975 8 370 11 160
10 års sparing 3 114 3 892 4 671 6 228

Bruk Boligsparekalkulatoren

For å regne ut hvor mye du må spare kan du bruke boligsparekalkulatoren. I den kalkulatoren kan du selve bestemme tallene for antall spareår, kjøpspris for bolig, innskuddsrente, og vekst i boligprisene. Den gir deg da det nødvendige månedlige sparebeløpet.

Her finner du Boligsparekalkulatoren.

 

Kalkulatorer:

Eie eller leie kalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Boligformuekalkulator
Kalkulatoren regner ut lønnsomheten av å eie kontra leie. Spørsmålet om det lønner seg å eie eller leie er som oftest et spørsmål om tid. Blant annet favoriserer skattereglene det å eie.

Leieprisforventningskalkulator
Her kan du se hvilke faktorer som påvirker leiefastsettelsen på lang sikt.

Lånebehov ved kjøp av bolig
Beregn hvor stort lån du trenger når du skal kjøpe og eventuelt selge din gamle bolig.

Utleiefinansieringskalkulator
Kalkulatoren gir deg svaret på hvor mye skattefritt utleie i egen bolig dekker av lånekostnadene.