Skatt og gebyrer er litt forskjellige avhengig av hvordan du kjøper aksjefondet.

 Du kan eie aksjefond på fire måter:

Aksjesparekonto

Fra 1.september 2017 kunne du åpne en aksjesparekonto. På denne kontoen kan du overføre alle aksjer og aksjefond uten å utløse skatt.

Du betaler ikke skatt på aksjefond som innløses når den står inne på denne kontoen. Det er først når hele eller deler av aksjesparekontoen blir innløst at du må betale skatt av gevinsten.

Slik som reglene er nå vil det være naturløig å legge inn aksjefond inn på en aksjesparekonto.Samtlige banker og fondsforvaltrere har et tilbud om aksjesparekonto

Les mer om akjesparekonto her.

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Fondskonto

Her vil det komme nye regler høsten 2017 som vil gjøre at fondkontoer vil bli et dårligere alternativ enn aksjesparekonto.sannsynligvis

Fondskonto kalles også investeringskonto, pensjonskonto eller ekstrakonto.

Fondskonto er en konto hvor du kan handle alle fondene til banken. Fordelen er at du ikke betaler skatt av gevinster før du løser inn andeler - du utsetter skatten til den dagen du selger deg ut av fondskontoen. Skatten utløses altså ikke underveis når du bytter fond.

Ulempen er at du mister skjermingsfradraget, som gjør at en viss del av gevinsten blir skattefri. Denne er bundet opp mot statsrenter som for tiden er på et lavt nivå. I 2016 var den skattefrie delen bare på 0,4 prosent. Dette utgjør bare 0,1 prosentpoeng årlig i tapt avkastning.

Mer om fondskonto.

Fordeler og ulemper ved fondskonto.

Egen spareavtale - IPS

Fra 1.november 2017 kan du spare i nye IPS. Der kan du sett inn opptil 40.000 kroner per år, og kunne trekke dette fra på skatten. Ved utbetlaing skattlegges dette ikke lenger som pensjonsinntekt, men kun som alminnelig inntekt (24 prosent skatt).

Du vil her kunne velge å spare i aksjefond innenfor denne ordningen. Hvis du først ønsker å spare til pensjonsalderen (du binder pengene) vil dette være den mest lønnsomme sparingen.

Sparing innenfor IPS går derfor foran sparing i aksjefond via Aksjesparekonto.

Hvor bør du kjøpe aksjefondet?

Velger du aksjesparekonto er valget av aksjefond begrenset av hvilke fond som er ytilgjengelige på de enkelte aksjesparekontoene. Akkurat det samme gjelder når du sparer i egen pensjonssparing.

Det viktigste er at valgmulighetne inneholder disse typene aksjefond:

  • Gode aktive norske aksjefond
  • Billige norske indeksfond
  • Gode aktive globale aksjefond
  • Billige globale indeksfond

Kjøper du fondene direkte, har du tre valg hvor du kan kjøpe fondet:

  • Forvalter
  • Bank
  • Fondsportal

Smarte Penger har vurdert de ulike markedsplassene for aksjefond, både på pris og brukervennlighet. Vi står igjen med følgende to dersom du planlegger å eie mer enn ett aksjefond:

  • Nordnet
  • Skandiabanken

Begrunnelse: Gjennom Nordnet (fondsportal) og Skandiabanken er svært mange av aksjefondene uten kjøpsgebyr. Men det viktigste argumentet er enkelthet. Ønsker du flere aksjefond, kan du samle flere av dem hos en av disse to. Du slipper å måtte logge deg på hos ulike aktører. Men ingen av disse ti har samtlige aksjefond vi anbefaler, men de har klart flest.

I dag har de aller fleste aksjefond fjernet kjøps- og salgsgebyr. Derfor er den gebyrmessige fordelen av å bruke Nordnet eller Skandiabanken mye mindre enn tidligere.

Se kostnadene på forskjellige aksjefondstyper:

Ferdige spareprofiler i fond

Norske fond

Nordiske fond

Globale fond

Fond som investerer i nye markeder

Les mer om aksjefond:

Aksjefond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?

Oversikt over indeksfond

Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond

Kalkulatorer:

Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.