Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Mye av det du skal plassere i aksjefond bør plasseres i indeksfond på grunn av kostnadsnivået.

I hovedsak er det to typer aksjefond du skal velge mellom:

  • Indeksfond
  • Aktivt forvaltet fond

Guide til aksjefond

Aktivt aksjefond

I et fond som blir aktivt forvaltet forsøker forvalteren å slå referanseindeksen - målet er altså å gjøre det enda bedre enn børsen. Slike fond er dyre, kostnaden er 5-10 ganger så høy som i indeksfond, og spiser en stor del av avkastning på sikt.

Indeksfond

Indeksfondene skal følge indeksen slavisk og har derfor svært lave kostnader. Enkelte aksjefond som utgir seg for å være aktive fond men som likevel ligger tett på indeksen, kalles skapindeksfond, eller passive fond.

Mye forskning på aktiv forvaltning er gjort både i Norge og utlandet, særlig i USA. Resultatene viser at nesten alle aksjefond som slår børsindeksen skyldes flaks, og det er nær umulig å plukke ut hvilket fond som vil overprestere uten flaks. Et aksjefond som overpresterer en periode kan like gjerne underprestere neste periode.

Forbrukerrådet har også gjort en stor undersøkelse som understøtter dette:

20 års analyse av avkastningen i aktivt forvaltede aksjefond

Guide med oversikt over indeksfond.

Indeksfond bør utgjøre minst 50 prosent

Et aktivt aksjefond vil alltid toppe fondsrangeringer, mens indeksfondene ligger litt lengre ned på listen. Derfor er det lett å la seg friste av aktive aksjefond. Men poenget er at de aktive aksjefondet som topper i dag, ikke topper om 2 år eller 5 år. Tilfeldighetene sørger for at et annet aktivt fond topper.

Over tid vil indeksfondenes lave kostnader male de aktive fondene i senk. De vil etter hvert passere de aktive når bare historikken bli lang nok. Men i det korte bilde vil alltid noen aktive aksjefond med kortere historikk både toppe og bunne rangeringene.

Vi anbefaler at indeksfond utgjør grunnfjellet i aksjefondsparingen din. Hvis du bare ønsker å sikre deg markedsavkastningen kan du plassere pengene bare i indeksfond. Plasser gjerne pengene i flere indeksfond siden det tross alt er visse tilfeldige forskjeller fra år til år. Dette gjelder når det er små kostnadsforskjeller mellom de ulike indeksfondene.

Ønsker du å forsøke å slå markedet, må du over på aktive fond. Her vil det være store forskjeller år for år. For å redusere tilfeldigheter bør du plassere pengene i flere forskjellige aktive aksjefond. Dette gjelder enten du gjør en engangsplassering, eller sparer jevnt. Minsteinnskuddene er så små at det ikke er et problem for noen hvis du først skal spare.

 

Se kostnadene på forskjellige aksjefondstyper:

Kostnader norske aksjefond

Kostnader i nordiske aksjefond

Kostnader i globale aksjefond

Fond som investerer i fremvoksende markeder

Les mer om aksjefond:

Guide til indeksfond

Guide til kostnadene i aksjefond og andre fond

Slik har indeksfondene gjort det mot indeksen

Kalkulatorer:

Aksjefondsparing
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.